Regeringen har fundet ud af, hvem der skal hjælpe den med at lave en ny karakterskala. Den har udpeget 14 personer, som senest ved udgangen af september i år skal komme med forslag til, hvad der kan erstatte den nuværende syvtrinsskala.
Desværre er der ingen repræsentanter fra hverken erhvervsuddannelserne (EUD) eller den almene voksenuddannelse (AVU) blandt de 14 personer. Det udtrykker Uddannelsesforbundet ”betydelig forundring” over i et brev til Børne- og Undervisningsministeriet.
- For erhvervsuddannelserne gælder, at de praktiske fag har særlige dimensioner, som der bør tages hensyn til ved forslaget om en ny og forbedret karakterskala, skriver Uddannelsesforbundet i brevet.

“De praktiske fag har særlige dimensioner, som der bør tages hensyn til ved forslaget om en ny og forbedret karakterskalaˮ

Uddannelsesforbundet gør også opmærksom på, at der er særlige tilrettelæggelsesformer i den almene voksenuddannelsen, som kan have afsmittende effekt ved karaktergivningen.


Suppler med repræsentanter fra EUD og AVU

Også på Twitter har formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, udtrykt ærgrelse over, at der ikke er tænkt på at få folk med, som har særligt kendskab til de specielle tilrettelæggelsesformer og undervisningstilgange, der er på erhvervsuddannelserne og det almene voksenuddannelsesområde.

I Uddannelsesforbundet glæder man sig ganske vist over, at det er nedsat en ekspertgruppe, men man ser gerne, skriver forbundet i brevet til Børne- og Undervisningsministeriet, at ekspertgruppen suppleres med en repræsentant fra erhvervsuddannelserne og den almene voksenuddannelse.
Uddannelsesforbundet har i sin henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet i denne omgang ikke medtaget FGU, fordi det er en ny skoleform, der endnu ikke har erfaringer med eksamensafholdelse.