Uddannelsesforbundet er inviteret med i den følgegruppe, som skal zoome ind på genåbningen af ungdoms- og voksenundervisningen.
Formålet med følgegruppen er at følge med i og være i dialog om, hvilke problemstillinger og spørgsmål der uundgåeligt vil opstå, når skolerne skal til at åbne igen, så man kan håndtere udfordringerne løbende. Følgegruppen vil ligeledes holde øje med udviklingen i forhold til nødundervisningen for de elever og kursister, som ikke er omfattet af genåbningen.

“Vi har et rigtigt godt samarbejde med undervisningsministeren om hele genåbningsprocessen, og jeg oplever, at der er stor lydhørhed over for de problemer og løsningsforslag, vi bringer ind.ˮ

Stor lydhørhed hos ministeriet

Første møde i følgegruppen er allerede afholdt, og ellers er planen, at der skal være møde hver uge. Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er glad for den tætte kontakt og oplever stor lydhørhed.
- Vi har et rigtigt godt samarbejde med undervisningsministeren og hendes ministerium om hele genåbningsprocessen, og jeg oplever, at der er stor lydhørhed over for de problemer og løsningsforslag, vi bringer ind, siger Hanne Pontoppidan.
Forbundsformanden peger på, at noget af det, som har allerstørst fokus, er at sikre, at de, der skal møde ind på arbejde den kommende tid, møder ind, så det er sundhedsfagligt forsvarligt for dem, og så de ikke udsættes for unødige risici.

Åbning med mening

Desuden arbejder Uddannelsesforbundet for, at det er de rigtige målgrupper, der får lov at komme tilbage som de første, når næste fase af genåbningen er planlagt omkring den 10 maj.
- I vores optik er det de grupper, der har sværest ved at profitere af fjernundervisningen. De vil sige de tosprogede, de uddannelsesfremmede og de, som er i gang med værkstedsundervisning. Man skal åbne der, hvor det er klogest, og der hvor eleverne har mest brug for at komme tilbage, pointerer formanden.

“Kan undervisningen ikke tilrettelægges sundhedsfagligt forsvarligt, skal de bare ikke tilbageˮ

Uanset område kræver enhver genoplukning dog, at undervisningen kan tilrettelægges sundhedsfagligt forsvarligt for både elever og ansatte.
- Kan den ikke det, så skal de bare ikke tilbage. Derfor kan der også blive tale om, at vi kommer til at argumentere for en delvis genåbning af ellers samlede tilbud, forklarer Hanne Pontoppidan.

Afslutning på skoleperioder næsten på plads

Endelig er der ifølge forbundsformanden også spørgsmålet om eksaminer, årskarakterer eller anden bedømmelse såsom afslutning på skoleperioden, som Uddannelsesforbundet vil beskæftige sig med i følgegruppen.