Et stort flertal af de privatansatte lærere på en række sprogcentre, HKI og privat AMU/EUD har været med til at stemme mæglingsforslaget hjem, og kan nu se frem til lønstigninger og forbedringer af flere andre vilkår de næste tre år.

Overenskomstresultatet, der gælder for privatansatte på UCplus sprogcenter, A2B, Job Partner, Hans Knudsens Instituttet og UCplus AMU/EUD, var en del af et mæglingsforslag fra forligsmandens hånd, fordi hovedparten af de langvarige forudgående forhandlinger var endt uden et resultat.
Et overvejende JA
Urafstemning blandt medlemmerne i Uddannelsesforbundet blev afsluttet den 15. april, og langt hovedparten har stemt ja til mæglingsforslaget, der blandt andet giver lønstigninger i alle de tre år, som overenskomsten løber, og fædre- og medmødre bedre barselmuligheder.
 
- Vi gik efter et resultat, som var bedre end mæglingsforslaget. Blandt andet arbejdede vi hårdt for at sikre lige værdi for de overenskomster, vi har med arbejdsgivere, der agerer på de samme uddannelsesområder. Det gælder særligt sprogcentrene, men også STU. Vi kom et stykke vej i forhandlingerne, men ikke så langt som vi ønskede. Resultatet har nu været til afstemning hos medlemmerne, som har vurderet og godkendt det, siger formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.
Høj stemmesprocent 
Stemmeprocenten var med 58 procent forholdvis høj, og 95 procent stemte ja, mens fem procent stemte nej. Det glæder Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan.
 
- Hovedbestyrelsen har været bekymret for OK20 forløbet, som jo blev fuldstændigt udfordret af coronakrisen. Vi lægger meget vægt på, at der skal være både god information og god plads til diskussion om forløb og resultat ved overenskomstforhandlinger. Det har været næsten umuligt denne gang. Alligevel har så mange medlemmer afgivet deres stemme. Det er glædeligt, siger Hanne Pontoppidan.
 
Den nye overenskomst løber fra 1.3.2020 til 28.2.2023.