Folketingets partier aftalte 31. marts, at Kulturministeriet får tilført 141 millioner kroner til en hjælpeordning, der skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 procent af deres tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020. Samtidig er det sikret, at kulturinstitutionerne kan opretholde det hidtidige offentlige tilskud, også selvom elevtallet går ned.

Kulturministeren har via en af særlovene, der er blevet vedtaget under coronakrisen, fået mulighed for at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger folkeoplysningsloven.

Ministeriet har udarbejdet bekendtgørelser, som giver kommunerne mulighed for at udbetale de tilskud, som skolerne var stillet i udsigt forud for nedlukningerne. I bekendtgørelserne fraviges der også krav i forhold til aftenskolelærere og undervisere og forelæsere på Folkeuniversitetet, så så netop de lærergrupper fortsat kan modtage løn fra aftenskolerne og Folkeuniversitetet i de kommende måneder.