KL og LC, der forhandler på vegne af Uddannelsesforbundet og Danmarks Lærerforening, har aftalt at rykke deadline for forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale til den 24. maj. Forhandlingerne begyndte den 5. marts, og partnere havde aftalte, at forhandlingerne skulle slutte senest den 27. april. Men mange nye og store opgaver i forbindelse med coronakrisen hos begge parter har gjort det vanskeligt at nå deadline. 

Forhandlinger udspringer af OK18

Forhandlingerne er en del af den aftale, parterne indgik ved forliget om OK18. Målet med forhandlingerne er at indgå en ny arbejdstidsaftale for lærere ansat på kommunale sprogcentre, ungdomsskoler og folkeskoler.

Coronakrisen har dog gjort det nødvendigt for begge parter at bruge mange kræfter på at håndtere situationen, ligesom krisen også har ændret vilkårene for de interne processer. Og selvom der løbende har været forhandlinger som planlagt, er parterne enige om, at der på grund af de helt ekstraordinære omstændigheder er behov for mere tid.