For langt de fleste af Uddannelsesforbundets medlemmer fortsætter fjernundervisningen og vejledning efter påske og foreløbigt frem til den 10. maj.
Det kom frem, da statsministeren mandag den 6. april fremlagde planen for en langsom genåbning af Danmark.

Blandt de uddannelser, der er med i første etape af åbningen og dermed skal genoptage undervisningen på skolerne efter påske, er ungdomsskolens heltidsundervisning.
Derudover er der enkelte andre og ganske få af Uddannelsesforbundets medlemmer, som skal vende tilbage til skolerne efter påske. Det drejer sig om:

  • AMU-lærere, der underviser ledige i certifikatkurser
  • EUX-lærere, der underviser i de afsluttende gymnasiale fag
  • EUD-lærere til prøveafholdelse i særlige tilfælde
  • Enkelte lærere på FGU og STU kan blive bedt om at komme på arbejde, hvis der er særlige elever, som ikke længere kan undvære undervisningen.

Alternative og aflyste eksamener

Af udmeldingen fra Mette Frederiksen stod det også klart, at afgangseksamen i 9. og 10.klasse ikke bliver afholdt i år. Det gælder formentlig også for de unge og voksne, der tager afgangsprøve på VUC og FGU.

På erhvervsuddannelserne arbejdes der videre med alternativ eksamensafholdelse. På cirka 3/4 af erhvervsuddannelserne er planen, at eleverne får administrative svendebreve/fagbreve. Der mangler dog stadig at blive fundet en løsning for de udsatte unge/voksne, de to-sprogede og undervisningen i de praktiske dele af værkstedsfagene.

Ingen nye aftaler men krav til rengøring

For langt de fleste fortsætter det altså som inden påske. Hverken den gradvise åbning af skolerne eller forlængelsen af fjernundervisningen har ændret ved lærernes vilkår, så der gælder fortsat de samme regler.

For de skoler, der åbner, bliver der stillet krav til rengøringen, og det glæder Uddannelsesforbundets formand:

- Normalt er ledere og lærere på Uddannelsesforbundets skoler gode til at strikke løsninger sammen, som passer til de behov, som kan opstå. Men de er eksperter på undervisning – ikke på sundhed. Og tager vi corona-situationens alvor i betragtning, er der ikke brug for lokale hjemmestrikkede løsninger for rengøringen. Der er til gengæld brug for, at sundhedsfaglig ekspertise udarbejder retningslinjer til skolerne og undervisningen, siger Hanne Pontoppidan.

Nogle får brug for mere undervisning

Til gengæld er forbundsformanden knap så begejstreret for valget af de uddannelser der først vender tilbage til undervisningen på skolerne. Hanne Pontoppidan havde hellere set, at de praktiske fag og de udsatte unge og voksne var blandt de grupper, der skulle tilbage nu.

- Den nye udsættelse tydeliggør behovet for, at mange af vore elever og kursister får forlænget deres uddannelsestilbud, når hverdagen igen indfinder sig. Selv om de har modtaget meget og kreativ fjernundervisning i nedlukningsperioden, så har det været nødundervisning, og deres udbytte står ikke mål med det, de plejer at få ud af vores undervisning, siger Hanne Pontoppidan og fortsætter:

- Derfor vil mange få behov for at få tilbud om at gentage dele af eller hele undervisningsforløb, de har været i gang med under nedlukningen. Det vil jeg naturligvis forfølge politisk i tiden, der kommer.

Hold dig orienteret

Uddannelsesforbundets hjemmeside opdateres løbende med nyt om arbejdsvilkår og undervisning under corona-krisen.

Nyt om coronavirus