Efter hård kritik af at landets erhvervsskoleelever ikke – ligesom afgangselever på de gymnasiale uddannelser – fik lov at returnere til deres uddannelsessteder efter påske, har regeringen besluttet, at også erhvervsuddannelseselever, på sidste del af deres uddannelse, får lov at vende tilbage til deres uddannelsesinstitution.
Det sker efter hård kritik fra blandt andet Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier (DEG) og beskyldninger om uddannelsessnobberi i kølvandet på, at regeringen åbnede dørene for afgangseleverne på gymnasiale uddannelser, mens de tilsyneladende glemte erhvervsuddannelseseleverne.


Godt, men ikke godt nok

Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, er glad for, at afgangselever på erhvervsuddannelserne kan vende tilbage. Men bekymringerne for resten af eleverne på erhvervsuddannelserne kaster lange skygger over den glæde, som første åbning har skabt hos formanden.
Hun opfordrer derfor til, at man ”endog meget hurtigt” ser på, hvem man ellers kan give lov at vende retur, fordi man ellers risikerer at ”tabe dem for altid”.
Hun efterlyser, at man ser nuanceret på, hvor og på hvilke uddannelser det giver bedst mening at åbne, fremfor at man opererer med en enten eller-løsning, hvor man åbner enten hovedforløb eller grundforløb.


De tabte grundforløbselever

For mens hovedforløbseleverne, hvoraf en del nu må vende tilbage, har deres fag ”inde under huden” og er så langt, at de har vilje og drivkraft til at komme i mål trods corona-udfordringer, kan det se anderledes ud for eleverne på grundforløbet.

“Jo længere du er på uddannelsen, jo mere selvkørende er du. Men for grundforløbseleverne er billedet et andet.ˮ

På nogle uddannelser er det en næste uoverstigelig bakke at få alle elever med på login-vognen, ligesom mange ikke tjekker ind virtuelt. Kontaktlærerne kan ikke komme i kontakt med dem. Og der ses meget voldsomme fraværsprocenter – eleverne trives med andre ord ikke, advarer Hanne Pontoppidan.
- Lærerne oplever grundforløbselever, der giver udtryk for, at de overvejer at droppe ud og begynde forfra på et senere tidspunkt. Problemet med denne målgruppe er bare, at de måske aldrig vender tilbage… heller ikke til en anden uddannelse, pointerer forbundsformanden.
Hun mener derfor, at der er store samfundsmæssige konsekvenser – også flere år frem – hvis man ikke snart sørger for, at grundforløbseleverne kan komme i gang. Springer de fra allerede nu, kan vi lægge endnu flere til de faglærte, vi står til at mangle i fremtiden.

En gruppe som ikke trives virtuelt

Over hele landet er der startet nye grundforløbshold rent virtuelt efter påske. Men det er ikke en holdbar løsning, mener Hanne Pontoppidan.
- Den her målgruppe har for manges vedkommende valgt en hands on-uddannelse, fordi de gerne vil noget andet end almindelig skoleundervisning. De har brug for at bruge deres hænder og at bygge relationer med både lærere og holdkammerater for at lande i deres uddannelse og få sult på faget, mener Hanne Pontoppidan.
Hun mener derfor ikke, at en udpræget grad af fjernundervisning på grundforløbene er andet end en ganske stakket frist. Til gengæld mener hun, at det sagtens kan lade sig gøre at åbne for en stor del af erhvervsuddannelserne på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.


Efterlyser mere nuancerede beslutninger

I det hele tager efterlyser Uddannelsesforbundet, at man ikke ser sort/hvidt på genåbningen af erhvervsuddannelserne, men i stedet i langt højere grad ser på, hvad der giver mening.
I nogle tilfælde kan det nemlig give langt bedre mening at åbne for, at nogle grundforløbselever kommer tilbage, fremfor at andre hovedforløbselever returnerer. Det afhænger af uddannelsen, lyder pointen fra formanden.

“Erhvervsuddannelserne er meget forskellige. Dét, som giver mening på én uddannelse, kan være dødsstødet for en anden. Det bør man tage hensyn til, når man genåbner erhvervsuddannelser fremfor sort og hvidt at åbne enten den ene eller anden del.ˮ

- For eksempel kan eleverne på grundforløbet i ”skov- og naturteknikker”, som mangler fem uger i skoven, hvor der skal fældes træer, godt vende tilbage. Det er afgørende, at får lov at vende tilbage og afslutte deres grundforløb, for man kan ikke simulere sig ud af den del. Og det kan foregå forsvarligt, da de er udenfor. Det samme gør sig gældende på mange af jordbrugsuddannelserne, forklarer Hanne Pontoppidan.
Samtidig er det måske mindre afgørende at en hovedforløbselev på ernæringsassistent-uddannelsen får adgang til skolen for at forberede sin afsluttende prøve, for meget af den uddannelse handler om planlægning. Og det kan godt ske hjemmefra i denne nødsituation, mener Hanne Pontoppidan.
- Erhvervsuddannelserne er meget forskellige. Dét, som giver god mening på én uddannelse, kan være dødsstødet for en anden. Det bør man tage hensyn til, når man genåbner erhvervsuddannelser fremfor sort og hvidt at åbne enten den ene eller anden del, lyder pointen fra Hanne Pontoppidan.