Hjælp. Og hjælp hurtigt.
Sådan lød bønnen fra Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, den 17. marts i en henvendelse til Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og Kommunernes Landsforening (KL).
Det virkede, for der gik ikke mange øjeblikke, før Mattias Tesfaye svarede, at han meget hurtigt ville se på problemstillingen.

Nu – to uger efter – er regeringen klar med en hjælpende hånd til landets sprogcentre. De har netop vedtaget en særbekendtgørelse, som giver sprogcentrene lov til at fravige gældende regler for at afhjælpe den nedgang i deres indtægt, som corona har medført.

Sprogcentrene i særdeles vanskelig situation

På sprogcentrene får man 30 procent af taksten, når kursisten starter på et modul, og 70 procent, når kursisten består modultesten.
Når der ikke kan afholdes modultest, fordi skolerne er midlertidigt lukkede, og når kursisterne i øvrigt – trods lærernes ihærdige forsøg på at undervise virtuelt – vil have vanskeligt ved at opnå samme progression som normalt, mister skolerne den del af tilskuddet, som er knyttet til modultesten. Det vil sige deres 70-procents-takst.
Det giver af gode grunde voldsomme økonomiske udfordringer på skolerne: De har samme udgifter til at holde skolen kørende, men kan ikke opnå deres 70-procents-takst.

Lærervurdering fremfor modultest

Med den bekendtgørelse, som netop er blevet vedtaget, kan sprogcentrene – i stedet for at afholde en modultest – foretage en vurdering af, om den enkelte kursist har et tilstrækkelig godt danskniveau til at afslutte et modul og påbegynde det næste.
Det betyder, at sprogcentrene kan afslutte kursister uden den sædvanlige test og indskrive dem på nye moduler uden modultest. Dermed kan centrene også under den aktuelle ekstraordinære situation modtage betaling fra kommunerne, altså deres 70-procents færdiggørelsestakst og – i hvert fald i teorien – starttaksten på 30 procent for det følgende modul. Eneste betingelse er, at skolen vurderer, at kursisten kunne have bestået testen.

“Jeg er rigtig glad for, at man ser vigtigheden af at holde en hjælpende hånd under sprogcentrene, siger hun.ˮ

Dermed har regeringen valgt at give sprogcentrene en håndsrækning, som er anderledes end den løsning, som Hanne Pontoppidan har foreslået. Hun foreslog nemlig at sprogcentrene bliver kompenseret med den fulde takst for alle kursister i perioden.
Alligevel er forbundsformanden glad for, at der nu kommer hjælp til sprogcentrene:

- Jeg er rigtig glad for, at man ser vigtigheden af at holde en hjælpende hånd under sprogcentrene, siger hun.

Ikke problemfri løsning

Hanne Pontoppidan påpeger dog, at træerne ikke vokser ind i himlen. Hun ser især to problemer ved den løsning, som regeringen har valgt.
Dels lægger man ifølge formanden et urimeligt pres på læreren for at vurdere, at kursisten er klar, og dermed redde skolens økonomi. Dels bliver kursisterne gidsler, fordi de dermed mister retten til at færdiggøre deres påbegyndte modul. Og i værste fald mangler de så mange kompetencer, at de ikke kan følge med på det følgende modul og dermed får afbrudt deres uddannelse.

“Her og nu handler det dog om skolernes økonomi, og derfor er jeg glad for, der er kommet denne mulighed for at hjælpe dem i en akut og alvorlig situation.ˮ

Hanne Pontoppidan har været i kontakt med ministeren i flere omgange og påpeget problemerne.
- Det er afgørende, at kursister, der – efter at hverdagen indfinder sig igen – ikke kan følge undervisningen på et modul med tilstrækkeligt udbytte, fordi de blev afsluttet i utide under nedlukningen, skal have ret til at tage modulet, de blev hastet igennem, en ekstra gang. Det har jeg understreget overfor ministeren, oplyser hun.
Ministeren har ifølge Hanne Pontoppidan givet tilsagn om, at han vil se på dét, når tingene er tilbage til deres normale tilstand efter corona. Det har hun naturligvis tænkt sig at holde ham fast på, understreger hun.
- Men her og nu handler det dog om skolernes økonomi, og derfor er jeg glad for, der er kommet denne mulighed for at hjælpe dem i en akut og alvorlig situation.