Opdateret den 14.april i nederste afsnit:

Er du selv eller dine nærmeste familiemedlemmer i risikogruppen, der i særlig grad skal undgå at blive smittet med COVID-19, kan din egen læge give en konkret og individuel vurdering af, om du skal blive hjemme, selvom arbejdspladsen åbner. 

Det er blandt andet resultatet af henvendelser fra Uddannelsesforbundet og andre fagforeninger for lærere og pædagogisk personale til børne- og undervisningsministeren. Henvendelserne har i høj grad handlet om at få skabt sikre rammer, der kan mindske risikoen for at give corona-smitte videre til den særlige risikogruppe.

Uklarheder skabte utryghed

Retningslinjer for uddannelsessteder og børneinstitutioner fra Sundhedsstyrelsen, som blev offentliggjort op mod påske, lagde op til, at medarbejdere godt kunne begynde på arbejde, selv når de eller deres nærmeste familiemedlemmer tilhørte risikogruppen. Samtidig havde statsministeren offentligt meldt ud, at den samme gruppe medarbejdere skulle blive hjemme. De forskellige meldinger har skabt forvirring og utryghed blandt de, der snart skal vende tilbage til deres arbejdsplads.

- Jeg er glad for, at børne- og undervisningsministeren har lyttet til vores bekymringer og har ændret på retningslinjerne i forhold til risikogrupperne. Jeg synes, det er en god landing, der er fundet. Den enkelte medarbejders læge er den, der bedst kan vurdere risici i forhold til den enkeltes helbred. Med den her landing er det sikret, at de, der har brug for særlig beskyttelse, får det, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Formanden opfordrer de medlemmer, som er bekymrede, fordi de enten selv eller har familiemedlemmer i blandt de særlige risikogrupper, til at kontakte tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten. 

Hold dig orienteret

Uddannelsesforbundets hjemmeside opdateres løbende med nyt om arbejdsvilkår og undervisning under corona-krisen.

Nyt om coronavirus