Onsdag åbnede Den Statslige Kompetencefond for ansøgninger. Det betyder, at statsansatte – for Uddannelsesforbundet gælder det ansatte ved EUD, AMU, VUC og FGU – har mulighed for at søge penge til individuel efter- og videreuddannelse.

Der vil i perioden fra 4. september frem til overenskomstforhandlingerne i 2021 løbende blive tilført fonden midler, således at den ikke risikere at blive tømt allerede i starten. I alt er der afsat 172 millioner kroner til fonden.

Det trecifrede millionbeløb blev afsat ved overenskomstforhandlingerne i 2018, og resultatet af overenskomstforhandlingerne betyder, at alle omkring 187.000 statsansatte kan søge op mod 25.000 kroner i støtte til kompetenceudvikling.

For at kunne få støtte fra Den Statslige Kompetencefond skal man være statsansat, have sin leders godkendelse af ens ansøgning om fondsstøtte, ligesom ens arbejdsplads skal betale en del af udgifterne forbundet med efter- og videreuddannelse.