Smilene var store, men emnerne alvorlige, da Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan holdt møde med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.
Et af de store emner på dagsordenen var nemlig faldet af kursister på danskuddannelserne. Siden den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti med støtte fra Socialdemokratiet indførte deltagerbetaling for gruppen af såkaldte selvforsørgende udlændinge, er antallet af kursister faldet drastisk. Og det bekymrer i den grad Uddannelsesforbundets formand:

- Det bliver rigtig dyrt for samfundet, hvis velkvalificeret arbejdskraft vælger udlandet frem for Danmark, efter at de har taget deres uddannelse her i landet. Og det er præcist det, mange vil gøre, hvis de ikke har råd til at lære sproget, mens de studerer. Flere undersøgelser viser, at det er helt afgørende for studerendes lyst til at blive, at man har lært sproget, påpeger Hanne Pontoppidan.

Hun undrer sig over, at man vil opstille barrierer for, at studerende – og udenlandsk arbejdskraft – lærer dansk og får lyst til at blive, når der i de kommende år ser ud til at blive en støt stigende mangel på arbejdskraft. 

Stop udlicitering

Til mødet hos udlændinge- og integrationsministeren fik Hanne Pontoppidan også lejlighed til at fortælle, hvordan man kan styrke kvaliteten af danskuddannelser ved blandt andet at undgå evige udbudsrunder, hvor prisen vægtes højest. Det har ført til faldende priser, større hold og markant færre undervisningstimer. Uddannelsesforbundet foreslog i stedet, at man indfører finansiering med faste takster som på al anden uddannelse. 

Reel opgørelse af fravær og kvalitet

En del af baggrunden for, at man indførte brugerbetaling på danskuddannelse for nogle grupper, var at sænke fraværet blandt kursisterne. Men, slog Hanne Pontoppidan fast på mødet med Mattias Tesfaye, det fravær, der i dag bliver opgjort, dækker over en lang række forhold, som kursisterne ingen indflydelse har på som eksempelvis møder i kommunen og praktikophold.

Udlændinge- og integrationsministeren fortalte, at ministeriet var ved at sætte gang i en evaluering af Danskuddannelserne, og her påpegede Uddannelsesforbundets formand nødvendigheden af, at der denne gang var fokus på kvaliteten i uddannelserne frem for kun på pris og beståelsesprocenter.

I den forbindelse aftalte ministeren og formanden, at Uddannelsesforbundet skulle sende forslag til hvilke parametre, der er vigtige at få med i undersøgelsen og eventuelt også, hvordan de parametre bedst kan dokumenteres. Desuden opfordrede formanden ministeren til at nedsætte en følgegruppe til evalueringen, hvilket han vil overveje.