Da landets 27 FGU-institutioner 1. august slog dørene op for en ny uddannelse, var det første arbejdsdag for omkring 1.500 medlemmer af Uddannelsesforbundet. Og stort set på samme tid var det første skoledag for cirka 14.000 unge under 25 år.

Intentionen med FGU’en er god: Flere unge skal komme i uddannelse eller i job. Men her lidt over en måned efter åbningen kan det være svært at få øje på, hvordan det noble mål skal indfris. Det står dog klart, at mange elever og lærere oplever opstarten af den nye skoleform som dybt kaotisk.

- Vi får opringninger fra lærere, der er kede af det, sygemelder sig, er gået ned med stress eller ligefrem søger helt væk fra FGU, fortæller Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Forbundet havde forventet startvanskeligheder og på forhånd advaret mod at lægge lærernes og elevernes startdatoer for tæt. Men situationen på mange FGU-institutioner er ifølge forbundsformanden langt mere desorganiseret end forventet. 

- Lærerne er gået til opgaven med stor gejst og vilje. Men den her opstart er betydeligt værre end forudset. Og når eleverne er gået, overmander kaosset lærerne, påpeger Hanne Pontoppidan.

Manglende it-system giver store udfordringer

Blandt problemerne er ufærdige undervisningslokaler og manglende undervisningsmateriale.

Den største udfordring er dog, at statens it-system, som FGU-institutionerne skal benytte sig af, stadig ikke fungerer. Det betyder blandt andet, at lærerne ikke har adgang til information om eleverne og dermed ikke ved, hvem eleverne er, og hvilket niveau eleverne er på. Dertil kommer, at lærerne ikke kan bruge it i undervisningen.

- Det giver store udfordringer i forhold til at levere god undervisning. Det er derfor helt afgørende, at der snart kommer noget struktur og nogle rammer, der giver lærerne mulighed for at levere en ordentlig undervisning, understreger Hanne Pontoppidan.

Hun påpeger, at lærernes frustrationer bunder i, at de rigtigt gerne vil levere god undervisning og gode rammer for de unge. Formanden fremhæver dog, at hun fortsat tror, at FGU bliver et rigtigt godt tilbud til de unge.

Rundtur til FGU’erne skal skabe overblik

Uddannelsesforbundet har igennem de seneste par uger dagligt modtaget snesevis af henvendelser fra frustrerede medlemmer. For at tage sig af opkaldene og mailene har forbundet afsat ekstra medarbejdere.

Ifølge Hanne Pontoppidan giver henvendelserne et indtryk af, hvad der rører sig derude, men for at skabe et endnu klarere overblik, har forbundet besluttet at tage på besøg på alle landets FGU-institutioner.

- Vi vil gerne skabe os et så klart billede af situationen som muligt. Vi vil gerne høre, hvordan lærerne oplever situationen nu og her. Og så vil vi selvfølgelig også gerne bruge møderne til at fremme vores dialog med lederne, forklarer Hanne Pontoppidan.

Forbundet vil på møderne desuden gerne høre lærernes forslag til, hvordan problemerne kan løses.

- Noget vil skulle løses centralt, andet vil skulle løses lokalt. Noget kan man løse med det samme, mens andet vil skulle vente, men måske kan blødes op med nogle nødløsninger. Uanset hvad vil vi tage løsningsforslagene med til Børne- og Undervisningsministeriet og lederne ude på institutionerne, så vi kan bidrage til at løse dem i fællesskab, forsikrer forbundsformanden.

Forbundets første skolebesøg finder sted 12. september, og herefter er målet at besøge de resterende 26 institutioner i løbet af de kommende uger.