Den første og vigtigste opgave er at bidrage til, at de lærerne sikres et ordentligt arbejdsmiljø, og at arbejdsvilkårene understøtter lærernes arbejde, så de kan forberede og udføre god undervisning.

Det fremgår af det arbejdsgrundlag, der er resultatet af den første generalforsamling, som den nystiftede sektion for FGU-lærere holdt mandag.

- Opstarten af FGU’en har været præget af kaos på de fleste institutioner. Lærernes begejstring for aktivt at være med til at opbygge en ny uddannelse har kunnet ligge på et meget lille sted. Den kaotiske opstart har betydet, at mange lærere har følt sig magtesløse og uden ordentlige rammer til at kunne levere undervisning, skriver sektionen i sit arbejdsgrundlag.

Den første bestyrelse er valgt

På generalforsamlingen blev Per Ullner Nielsen fra FGU-Vestegnen valgt som den første formand for sektionen for Uddannelsesforbundets 1.308 FGU-lærere.

Per Ullner Nielsen er i forvejen medlem af Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse og formand for Uddannelsesforbundets FGU-arbejdsgruppe. Desuden var han frem til juli 2019 formand for Uddannelsesforbundets produktionsskolesektion.

Ud over at stå i spidsen for arbejdet med at få FGU’en på skinner, skal han som formand for FGU-sektionen blandt andet arbejde for, at sektionsbestyrelsen understøtter tillidsrepræsentanterne på skolerne, når de skal forhandle lokal løn, ligesom sektionsbestyrelsen skal følge op på, hvordan lærernes opgaveroversigt bliver udformet, og om der er sikret tilstrækkeligt med tid til forberedelse, teamsamarbejde og kompetenceudviklingsforløb.

Vil følge op på kompetenceforløb

Blandt sektionsbestyrelsens øvrige opgaver er forberedelsen til overenskomstforhandlingerne i 2021.  Den skal også følge tæt op på indholdet og kvaliteten af de politiske aftalte kompetenceforløb for FGU-lærerne.

- I udviklingen af undervisningsforløb og tilbud på FGU-institutionerne er det vigtigt, at de forskellige lærergrupper får mulighed for at bidrage med gode erfaringer og ideer, og at der i et tværfagligt lærersamarbejde udvikles en egentlig FGU-profession, hedder det i arbejdsgrundlaget.

Sektionsbestyrelsen vil konkret arbejde for, at kompetenceløftet på sigt udvikles til en ETCS-pointgivende uddannelse målrettet FGU-undervisere og -vejledere.

Sammensætningen af bestyrelsen

Bestyrelsens ni medlemmer skal repræsentere alle sporene på FGU:

 • AGU: Tre bestyrelsesmedlemmer
 • PGU: Fire bestyrelsesmedlemmer
 • EGU + resten: To bestyrelsesmedlemmer

Desuden skal formand og næstformand komme fra hver deres spor.

Her er medlemmerne af bestyrelsen

 • Sektionsformand: Per Ullner Nielsen, FGU-Vestegnen, PGU
 • Næstformand: Henrik Mikkelsen, FGU Østjylland, AGU 
 • Kasserer: Kim Frandsen, FGU Hovedstaden, AGU

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • Johannes Ingwersen, FGU Fyn-Odense, AGU
 • Bjarke Eijgendaal, FGU Midtjylland, PGU
 • Faegheh Shirzad, FGU Fyn-Odense, PGU
 • Helene Nielsen, FGU Trekanten, PGU
 • Charlotte Østrup, FGU Hovedstaden, EGU + resten
 • Lise Mansø, FGU Sønderjylland, EGU + resten