- En redningskrans smider man, når folk er ved at drukne – ikke efterfølgende og ikke i flere små stumper.

Sådan lyder reaktionen fra Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, på regeringens finanslovsforslag for 2020.

Af forslaget fremgår det, at regeringen vil reservere 50 millioner kroner i perioden 2020-2023 til at understøtte, at lukningstruede VUC-afdelinger kan fortsætte. Pengene afsætter regeringen, fordi den vil sikre, at voksne i hele landet fortsat har mulighed for at gå VUC uden alt for lang transporttid.

Og selv om Hanne Pontoppidan er glad for, at man sætter penge af til et VUC, som er hårdt ramt af tidligere års besparelser og en markant nedgang i kursister, advarer hun om, at pengene skal ud at virke øjeblikkeligt, hvis de skal redde lokale VUC-afdelinger fra at lukke.

- Redningskransen er absolut nødvendig, men det nytter hverken at smide en kvart krans eller at smide den, når de druknende allerede ligger på bunden, lyder det fra forbundsformanden med henvisning til, at pengene påtænkes fordelt over de næste fire år.

Hun mener, at der er brug for pengene nu og her, og at der derefter er brug for en mere langsigtet diskussion om, hvilket VUC der skal være i fremtiden – og hvad det vil koste.

Lang vej endnu

Mange VUC-afdelinger befinder sig i akut fare for at lukke efter flere år med politiske besparelser – blandt andet det trinvist stigende omprioriteringsbidrag, som blev indført med finansloven i 2015. Den besparelse alene har betydet, at VUC har slanket sig med omkring 600 millioner kroner.

Hanne Pontoppidan er derfor glad for, at regeringen med sit finanslovsforslag også vil fjerne det omstridte omprioriteringsbidrag for VUC. Sektoren får således annulleret planlagte besparelser på 37 millioner kroner i 2020 og 70 millioner kroner i 2021.

Formanden påpeger dog også, at hun ser et endog meget stort spring mellem det kæmpe beløb, VUC allerede har måttet spare, og det beløb, som VUC med redningskrans og annulleret omprioriteringsbidrag ser ud til at kunne gøre godt med.

- Når gabet mellem det, man har afleveret, og det man har brug for, er så stort, er det indlysende, at VUC bør stå højt på dagsordenen, når man sætter gang i forhandlingerne om reservepuljen på 2,1 milliarder kroner, pointerer Hanne Pontoppidan.

- VUC løser en enorm værdifuld samfundsmæssig opgave med at sikre kortuddannede kvalifikationer, så de også fremover kan klare sig både som borgere og på arbejdsmarkedet, så det er dybt alvorligt, hvis VUC-afdelinger landet over risikerer at lukke. Derfor er jeg glad for, at regeringen har taget de første skridt til at forhindre, at dét sker, siger formanden, som dog også understreger et fremadrettet behov for at se på VUC:

- Nu håber jeg, at de 50 millioner bliver udmøntet fornuftigt og uden for snævre kriterier. Men også at man politisk er klar til både at drøfte, hvilket VUC tilbud man ønsker til borgerne i fremtiden, og at sikre den nødvendige finansiering til at det kan indfries.