Forestil dig, at du er ung, og at du skal til at finde ud af, hvilken uddannelse du skal tage. Det er nok uoverskueligt for mange unge.

Forestil dig så, at en maskine kan fortælle dig, hvor netop du vil klare dig bedst. Måske endda på en uddannelse, du slet ikke anede eksisterede.

Det forestiller Stephen Alstrup, der er professor ved Datalogisk Institut under Københavns Universitet, sig. Han vil gerne skrive en algoritme, som kan hjælpe unge med at vælge den rigtige uddannelse og guide dem undervejs i deres uddannelse.

- Der findes langt flere uddannelser, end nogen vejleder kan overskue. Selv vidste jeg for eksempel egentlig ikke, hvad datalogi overhovedet var for en uddannelse, før jeg var færdig med den, fortæller Stephen Alstrup.

I alt var der 880 uddannelser i Danmark, oplyste Undervisningsministeriet i 2017.

”En maskine har ikke fordomme”

En algoritme vil ifølge professoren kunne være med til at nedbryde nogle af de fordomme, som, han mener, er med til at begrænse, hvilke uddannelser de unge får øje på.

- De unge bliver sat i nogle rammer, som modarbejder, at de kan bryde den sociale arv. En maskine har ikke fordomme. Er der et ungt menneske, som har talent for noget, vil den ikke frasortere ham eller hende på baggrund af usaglige forhold, såsom hvor den unge kommer fra, eller hvad den unges forældre arbejder med, påpeger Stephen Alstrup.

Algoritmen vil ifølge professoren kunne rådgive de unge ud fra rene objektive kriterier, og hans håb er, at det vil kunne nedbringe frafaldet og antallet af omvalg.

Oplever modstand fra uventet kant

Han har haft kontakt med flere styrelser og uddannelsesinstitutioner for at få stillet data til rådighed for at kunne udvikle algoritmen.

- Men det oplever jeg enormt stor modstand imod. Det er der to årsager til: Den ene er, at der er uddannelser, der frygter, at et godt vejledningssystem vil betyde, at færre vil vælge deres uddannelse. Den anden er fra de mennesker, som skriver de vejledninger, vi har nu. De frygter, at ingen vil læse deres vejledninger længere, hvis jeg laver et vejledningssystem, fortæller professoren.

Formand for Danmarks Vejlederforening Carla Tønder Jessing påpeger, at rådgivning ikke er det samme som vejledning.

- I Danmarks Vejlederforening tænker vi ikke vejledning som baseret på objektive kriterier, hvad det så er. Tænkningen bag algoritmen lyder som en matchningstænkning, som de fleste vejledningsteorier har forladt. Karrierelæring og -valg er en kompleks proces, og professionelle vejledere vejleder ikke ud fra fordomme, påpeger Carla Tønder Jessing.

Hun udtaler sig med det forbehold, at hun ikke kender mere til algoritmen, end der oplyst i artiklen her, men finder det dog interessant at se eller læse mere om algoritmen.