Langt færre søger en erhvervsuddannelse. Især de unge mellem 18-25 år undlader at søge ind på grundforløbene, og samtidig er der tale om et markant fald i søgningen til de merkantile uddannelser. Det viser nye tal, som Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde i går.

Uddannelsesforbundet finder det stærkt bekymrende, at tilgangen for 3. kvartal til grundforløb 2 viser et voldsomt fald. Særligt slemt ser det ud på det merkantile område, men også teknologi, byggeri og transport samt fødevarer, jordbrug og oplevelser ser ud til at opleve et markant fald i søgningen. Tallene fra Børne- og Undervisningsministeriet indikerer, at det særligt er de unge voksne under 25 år, som bliver væk fra erhvervsuddannelserne.

Samlet tal dækker over stor nedgang

Selv om nedgangen i søgningen til grundforløb 2 ikke umiddelbart ser så alarmerende ud, dækker det samlede tal over, at de merkantile og tekniske uddannelser bløder.

Den samlede nedgang er "kun" på to procent, men det skyldes, at indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik har en positiv fremgang på 16 procent, som altså skjuler et stort fald på de andre indgange.

- Det bør vække bekymring, at der sidste skoleår begyndte 600 færre elever på hovedforløbene end året før. Når man så samtidig ser et fald i tilgangen til grundforløbene på alle andre områder end Sundhed, omsorg og pædagogik, bør det i den grad give anledning til bekymring, lyder reaktionen på tallene fra Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

- Tallene viser med al tydelighed, at der siden erhvervsuddannelsesreformen i 2015, er sat skub i en udvikling, hvor færre unge voksne under 25 år og voksne over 25 vælger en erhvervsuddannelse. Den demografiske udvikling forstærker problemstillingen, som ikke kan vendes alene ved en marginal stigning af unge, der vælger EUX-vejen direkte efter grundskolen, pointerer formanden.

Flere praktikpladser løser det ikke alene

Hanne Pontoppidan advarer også mod at tro, at problemerne med søgningen til erhvervsuddannelserne alene kan løses ved hjælp af flere praktikpladser.

- Det her er dybt alvorligt, og kræver en helhedsorienteret indsats og langsigtede løsninger. Der er brug for, at alle parter kommer med fælles bud, ideer og løsninger, så vi også i fremtiden har dygtige faglærte indenfor alle brancher, pointerer forbundsformanden.

Lys i mørket

Det ser dog ikke alene sort ud. Det er et lyspunkt, at flere unge vælger et grundforløb indenfor Teknologi, byggeri og transport direkte efter 9. eller 10. klasse. Og den gode nyhed er da også, at der samlet set – altså når man udelukkende ser på grundforløb 1 - kan anes en lille stigning af unge, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

NB. Nyheden er opdateret 10. januar 2020, da der var fejl i nogle af tallene fra Børne- og Undervisningsministeriet