Efter mere end to og et halvt års kamp har fleksjobber Sanne Dahl omsider fået rettens ord for, at det var i strid med loven, da AOF Randers midt i hendes barsel besluttede at fyre hende.

Sanne Dahl nåede da også kun at være tilbage på arbejde i tre dage efter sin barsel, da hendes chef hev en fyreseddel frem.

Hun valgte imidlertid at køre en sag mod AOF Randers, og i august 2017 indsendte Uddannelsesforbundet derfor en klage til Ligebehandlingsnævnet. Her kunne Uddannelsesforbundet fremlægge et dokument, hvoraf det fremgik, at beslutningen om, at hun skulle fyres, blev truffet, mens hun stadig var på barsel.

AOF Randers overtrådte to love

Knap et år, efter at hun havde klaget, traf Ligebehandlingsnævnet sin afgørelse. Afskedigelsen af hende var i strid med hele to særskilte love – både forskelsbehandlings- og ligebehandlingsloven.

Nævnet pålagde AOF Randers at betale Sanne Dahl en godtgørelse svarende til 12 måneders løn. Men AOF Randers valgte imidlertid at anke sagen til Randers Byret.

Der skulle derfor gå omkring et år mere, føre den endelige dom faldt. Byretten nåede således i september frem til samme afgørelse som Ligebehandlingsnævnet, dog med den tilføjelse, at der skulle beregnes procesrente tilbage til 2017, hvor sagen begyndte. I alt står Sanne Dahl derfor til at få 495.000 kroner i erstatning.

AOF Randers har valgt ikke at anke sagen til landsretten.