Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der oprettet en ny fond kaldet Den Statslige Kompetencefond.

I fonden vil statsligt ansatte (omfattet af CFU-forliget eller Akademikerforliget) kunne ansøge om økonomisk støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold i forbindelse med kompetenceudvikling.

Ansøgninger vil kunne indsendes løbende. Men det er ikke muligt endnu.

Der arbejdes dog på hurtigst muligt at åbne for udbetalinger fra fonden. Det kræver blandt andet udvikling af et it-system for at gøre ansøgning og udbetaling så nem som mulig for medarbejdere og arbejdspladser.

For at kunne søge vil medarbejderne og lederne skulle indgå en aftale om et konkret kompetenceudviklingsforløb. Medarbejderudviklingssamtaler og udviklingsplaner vil ofte være det naturlige udgangspunkt for ansøgningerne.

I løbet af foråret åbner hjemmesiden denstatsligekompetencefond.dk, hvor der løbende vil blive informeret om blandt andet fonden, ansøgningsprocessen og uddannelser, der kan søges støtte til.