Erhvervslivet skriger på flere faglærte, og det kan se ud til, at der er flere på vej.

For tredje år i træk er antallet af grundskoleelever, der søger ind på en erhvervsuddannelse som deres førsteprioritet, nemlig steget. Det viser tal fra Undervisningsministeriet.

Det er en positiv udvikling, som dog gerne må tage endnu mere fart, mener Uddannelsesforbundet.

- Det er rigtig dejligt, at vi nu begynder at se en mere permanent stigning. Det går meget langsomt – og også for langsomt. Men nu er vi da på rette vej, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Afgørende at få de voksne med

Det er dog ikke alene søgetallene for de unge, der skal være fokus på, påpeger forbundsformanden.

- Vi skal også have fokus skarp rettet mod de voksne. Det var dem, der forsvandt med erhvervsuddannelsesreformen. Og det er dem, vi simpelthen skal have tilbage, hvis vi for alvor skal kunne imødekomme efterspørgslen efter faglærte i fremtiden, understreger Hanne Pontoppidan.

Tallene fra Undervisningsministeriet viser, at andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse i år, er 20,1 procent, hvilket er en stigning på 0,7 procentpoint siden 2018. Stigningen dækker over en fremgang på de tekniske erhvervsuddannelser og en lille tilbagegang på de merkantile.

Stadig langt fra politiske mål

I alt har 13.309 elever søgt om at komme ind på en erhvervsuddannelse. Der er dog stadig et stykke til politikernes målsætninger. I 2014 satte partierne bag erhvervsuddannelsesreformen som mål, at hver fjerde af eleverne fra 9. og 10. klasse skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020, og at det i 2025 skal være 30 procent.

- Politikerne har i mange år svunget sparekniven over erhvervsuddannelserne. Sidste år valgte politikerne heldigvis omsider at sætte en stopper for besparelserne, men erhvervsskolerne lider stadig under, at de har været nødt til at skære helt ind til benet. Det er derfor ikke nok, at der ikke længere spares. Der skal tilføres penge til skolerne, opfordrer Hanne Pontoppidan.

- Kvalitet er en forudsætning for, at de unge kommer gennem en erhvervsuddannelse. Uden penge får man ikke megen kvalitet, uddyber hun.