Otte VUC-afdelinger er besluttet lukket, og 13 undervisningssteder er, ifølge organisationen Danske HF og VUC, lukningstruede på grund af blandt andet massive besparelser på de seneste års finanslove samt det nye forberedende tilbud for unge under 25 (FGU).

Derfor satte Uddannelsesforbundet og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) onsdag en række uddannelsespolitiske ordførere stævne til en høring på Christiansborg om VUC’s fremtid.

Her blev der ikke lagt fingre imellem.

“Det er grotesk, at VUC-tilbuddet nu er i fare netop der, hvor uddannelsesniveauet er lavest. Vi skylder simpelthen borgerne, at de kan få et ordentligt alment uddannelsestilbud - også selv om de først tager det som voksne.ˮ

- Det er helt grotesk, at VUC-tilbuddet nu er i fare netop i de dele af landet, hvor uddannelsesniveauet er lavest - og man kan sige, der hvor samfundet skylder borgerne mest. Vi skylder simpelthen borgerne, at de kan få et ordentligt alment uddannelsestilbud - også selv om de først tager det som voksne, lød det fra Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Hun understregerede overfor de fremmødte politikere, at de med forskellige politiske tiltag er ved at aflive VUC stykke for stykke:  

- Når I laver et særligt forberedende tilbud for unge under 25, fører det til et markant fald i antallet af kursisterne. Det gør selvklart ondt på skolernes økonomi og giver problemer med at udbyde undervisning i de tyndere befolkede områder. Når I så efterfølgende også beslutter, at erhvervsskoler og professionshøjskoler skal kunne tilbyde dele af VUC’s undervisning, så gør det bare ondt værre. Vi kan simpelthen konstatere, at politikerne spiser VUC’s tilbud bid for bid.

Formanden spurgte direkte politikerne, om det virkelig var intentionen at lukke ned for VUC, eller om de ser VUC som en institution i fremtiden.

Stor politiske opbakning til VUC og ny visionsgruppe

Svaret fra Marlene Harpsøe (DF), Jacob Mark (SF), Anni Matthiesen (V), Jakob Sølvhøj (EL) og Trine Bramsen (S) var dog samstemmende.

“Det er helt afgørende at bevarer voksnes muligheder for tæt på hjemmet eller jobbet at få den almene undervisning, de aldrig fik som børn og unge - i et voksenpædagogisk miljø. Det er netop det, der er VUC’s kendemærke.ˮ

De ser alle som en nødvendigheden af at bevare VUC som et alment uddannelsestilbud til voksne i alle dele af landet. Der var mindre enighed om, præcis hvordan det bedst gøres.

Hanne Pontoppidan benyttede straks politikernes enighed om, at noget må gøres for at bevare VUC, til at invitere dem med i en såkaldt visionsgruppe, som skal se på, hvad VUC’s rolle i uddannelsesbilledet skal være i fremtiden.

- Det er helt afgørende, at man bevarer voksnes muligheder for tæt på hjemmet eller jobbet at få den almene undervisning, de aldrig fik som børn og unge - og vel at mærke få den i et voksenpædagogisk miljø, der respekterer og inddrager de erfaringer, de voksne har. Det er netop det, der er VUC’s kendemærke. Vil I være med til i en visionsgruppe at se på, hvordan VUC fortsat kan være med til at løfte den vigtige opgave i fremtiden?, spurgte formanden.

Alle de fremmødte politikere takkede ja til invitationen. Efterfølgende har også undervisningsordfører Lotte Rod (RV) meldt sig på banen i visionsgruppen.

Det kommer vi til at tale om

Det glæder Hanne Pontoppidan meget.

- Det er forfærdeligt, at vi i vores rige samfund vælger at afskære voksne fra den helt grundlæggende uddannelse, de aldrig fik som børn og unge. De voksne, der ikke har ret meget uddannelse, bor præcis i de dele af Danmark, hvor man nu lukker VUC afdelinger. Der bliver mange tabere. Det rammer den enkelte, samfundet og erhvervslivet, og det skal vi tale om i den visionsgruppe, pointerede hun efter høringen.

“Det er forfærdeligt, at vi i vores rige samfund vælger at afskære voksne fra den helt grundlæggende uddannelse, de aldrig fik som børn og unge. De voksne, der ikke har ret meget uddannelse, bor præcis i de dele af Danmark, hvor man nu lukker VUC afdelinger. Det skal vi tale om i visionsgruppen.ˮ

Det ligger allerede fast, at VUC i Hirtshals, Ebeltoft, Brovst, Grindsted, Frederiksværk, Rudkøbing, Frederikssund og Varde drejer nøglen om efter mange års økonomiske besparelser. Det fremgår ikke af informationerne fra Danske HF og VUC, hvilke 13 undervisningssteder som er i riskozonen.