Skal asfaltere, mens vi kører ræs

Navn: Jesper Aalbæk

Nu: Lærer ved Østfyns Produktionsskole og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for FGU Fyn

Efter sommer: Lærer ved FGU Fyn

- Jeg er rigtig bekymret over, at vi i den grad skal asfaltere, mens vi kører. Det kan vi simpelthen ikke i det tempo, som vi skal køre i. Derfor frygter jeg, at vi kommer til at starte så skidt, at vi risikerer, at FGU bliver kaotisk og dermed en fiasko fra første dag. Det kan blive ualmindeligt svært at rette op på igen.

- Eleverne skal starte samtidigt – eller næsten samtidigt – som lærerne. Vi har en kæmpe opgave med at forene mange forskellige lærerkulturer, samtidig med at der er bygninger, der skal ombygges. Vi skal skabe et nyt didaktisk fundament, et nyt pædagogisk fundament og ikke mindst et nyt fagligt fundament, som endnu ikke eksisterer. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre i det tempo.

- Det er uansvarligt, at man fra politisk hold ikke har tænkt, at vi er nødt til at have en periode, hvor vi lærere kan sætte os ind i og fremstille det undervisningsmateriale, vi skal bruge. Det skal vi stort set samtidig med, at eleverne kommer ind ad døren. Hvordan skal det kunne lade sig gøre?

Mangler tilbud til de hurtige unge

Navn: Helle Nielsen Kirk

Nu: Lærer og tillidsrepræsentant-suppleant ved KVUC

Efter sommer: Lærer ved FGU Ballerup, Herlev, Gladsaxe

- Som VUC-lærer kan jeg være bekymret for, om vi kan lave et tilbud til de unge, som ikke har alle mulige sociale problemer, men bare skal meget hurtigt videre. Det er typisk unge flygtninge, hvis eneste udfordring er, at de mangler for eksempel en 10. klasse for at komme på HF. Det klarer vi nu på 16 uger, og vi kan risikere at komme til at spilde deres tid, hvis vi skal forsøge os frem med alle mulige former for undervisning. Jeg kan frygte, at vi ikke får tid nok til at tænke nyt, inden vi skal starte, og at der er kursister, som ender som forsøgskaniner.

- Vi skal starte med at arbejde på FGU 1. august. Der er stadig lidt usikkerhed om, hvornår eleverne skal starte, men nok ikke meget senere end os. Vi skal starte på en helt nye skoleform, hvor måden der undervises på skal være helt ny, men vi får ikke tid til at udvikle denne nye måde. Så skal vi bruge arbejdstiden på det sted, hvor vi er ansat nu. Men selv om ledelsen på min nuværende arbejdsplads prøver at gøre tingene så nemme for os som muligt, har de jo en skole, der skal drives.

To lærerkulturer skal smeltes sammen

Navn: Tina Knudsen

Nu: Lærer ved VUC Aarhus, TR og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for FGU Aarhus

Efter sommer: FGU Aarhus

- Jeg er spændt på, hvordan vi kan samle de forskellige kulturer fra VUC, produktionsskolerne og daghøjskoler/KUU. Hvordan bliver det som VUC-lærer med en mere praksisnær undervisning? Og hvordan bliver det for produktionsskolelærerne med en mere teoretisk tilgang, end de plejer at have? Hvordan kan vi koble det? Og hvordan mødes vi om et nyt fælles projekt? Vi kan som VUC-lærere have en bekymring for, om portfolio-eksamensformen er tilstrækkelig for de elever, der skal videre på HF, mens produktionsskolelærerne nok er bekymrede for, at eksamensform bliver for teoretisk.

- Vi er på VUC mest vant til at have voksne kursister. På FGU kommer der helt unge under 18 år, og det vil sige, at vi skal lære at samarbejde med blandt andre forældrene.

- Jeg er bekymret for, at de ordblinde elever ikke kommer til at få den samme ordblindeundervisning på FGU, som de får i dag. Der er lagt op til, at de skal have understøttende undervisning på FGU. Men det er ikke nok. De har brug for decideret ordblindeundervisning af uddannede ordblindelærere.