Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, som skal undersøge, hvordan 10. klasse i langt højere grad bliver starten på en erhvervsuddannelse frem for afslutningen på grundskolen.
Men det sigte er alt for snævert og ensidigt, mener en stor gruppe af skoleforeninger, som nu sammen har nedsat et alternativt ekspertudvalg.

- Der er fortsat behov for en 10. klasse til alle de unge, der i en eller anden grad ikke er klar til at gå videre på en ungdomsuddannelse – og som er i tvivl om deres valg. Vi mener, at 10. klasse skal kvalificere den enkelte elevs valg mellem alle ungdomsuddannelserne. 10. klasse mister sin værdi, hvis den udelukkende målrettes erhvervsuddannelserne, siger Karsten Surh, formand for Danmarks Private Skoler, til Politiken Skoleliv.

Den alternative ekspertgruppe repræsentanter

 • Danmarks Lærerforening
 • Skolelederforeningen
 • Frie Skolers Lærerforening
 • Frie Skolers Ledere
 • Landsforeningen af 10. klasseskoler
 • Skole og forældre
 • Ungdomsskoleforeningen
 • Danske Skoleelever
 • Efterskoleforeningen
 • Friskolerne
 • Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier
 • Frie Fagskoler
 • Uddannelsesforbundet
 • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
 • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
 • Erhvervsskolernes Elevorganisation

Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, der også er med i det nye ekspertudvalg, uddyber:

- Vi risikerer, at der pludselig ikke længere er et tilbud til den gruppe unge, der fagligt skal have bedre karakterer. Unge, der er uafklarede. Unge, der har brug for en overgang eller en langsom start på en ny uddannelse. Unge, som har behov for personlig, social og faglig udvikling og trives bedst på mindre uddannelsessteder. Og unge, som blot har brug for at blive et år ældre, advarer Hanne Pontoppidan.

Efterlysning: Hvor er hverdagens eksperter?

Ekspertudvalget, som regeringen har nedsat, består af en blanding af fagfolk fra kommunerne, erhvervsuddannelserne og den akademiske verden. 
Og selv om Hanne Pontoppidan understreger, at det er dygtige folk, og at hun er overordnet er meget positiv over for selve ideen med at analyse 10. klasserne, mener hun, at sammensætningen af udvalget er alt for snævert.
Hverdagens eksperter – lærerne og eleverne – er helt fraværende i ekspertudvalget.
Det har Uddannelsesforbundet problematiseret – for eksempel på det sociale medie Twitter.

Svaret var ikke længe undervejs.

Hanne Pontoppidan ser frem til debatterne i følgegruppen, men hun mener stadig, at hverdagens eksperter burde have været repræsenteret i selve ekspertgruppen.
Hun er derfor glad for, at der er så bred opbakning til dannelsen af den alternative ekspertgruppe, som vil offentliggøre deres egne anbefalinger sideløbende med regeringens ekspertudvalg.

- Vi synes også, det er vigtigt, at der kommer mere fokus på, at de unge skal gøres parate til at tage det uddannelsesvalg, som er det rigtige for dem fremfor kun at have blikket stift rettet mod, hvad der er samfundets behov, pointerer Hanne Pontoppidan.