Regeringen ønsker et markant kursskifte for 10. klasserne, så de i langt højere grad bliver starten på en erhvervsuddannelse frem for afslutningen på grundskolen. Sådan lyder kommissoriet for et ekspertudvalg, Undervisningsministeriet har nedsat.

Men et for ensidigt fokus mod erhvervsuddannelse kan blive på bekostning af de unge, der blot har brug for at blive mere modne eller for bedre karakterer. Det påpeger Uddannelsesforbundet.

- Det er da ikke til at tage fejl af, hvad regeringen ønsker at udkommet fra udvalget bliver. Allerede da man indgik aftalen, om at der skulle nedsættes et ekspertudvalg, stod det klart, at man ønskede en mere erhvervsrettet 10. klasse. Men med udvalgets kommissorium og sammensætning synes udvalgets anbefalinger allerede givet på forhånd. Det her er et udvalg, der skal beskrive, hvordan 10. klasserne i fremtiden primært skal bruges som indgang til erhvervsuddannelserne, forklarer forbundsformand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

Skal forsat være et bredt tilbud til unge

Forbundsformanden påpeger, at 10. klasserne også skal være der for en række forskellige unge.

- Vi risikerer, at der pludselig ikke længere er et tilbud til den gruppe unge, der fagligt skal have bedre karakterer. Unge, der er uafklarede. Unge, der har brug for en overgang eller en langsom start på en ny uddannelse såsom for eksempel gymnasiet. Unge, som har behov for personlig, social og faglig udvikling og trives bedst på mindre uddannelsessteder. Og unge, som blot har brug for at blive et år ældre, advarer Hanne Pontoppidan.

Hun er også kritisk over for, at regeringen i sit kommissorium til ekspertgruppen lægger op til, at 10. klasse fremover også rent fysisk i højere grad bliver placeret på erhvervsskoler.

En analyse, som regeringen selv har bestilt, viser eksempelvis, at det i dag er hele 42,8 procent af de unge fra 10. klasser, der ligger på kommunale ungdomsskoler, som begynder på erhvervsuddannelser, mens det fra 10. klasser placeret på erhvervsskoler blot er 32,1 procent.

- Det er ungdomsskolerne, der får flest unge videre på en erhvervsuddannelse. Man skal være opmærksom på ikke at nedlægge en succes, advarer Hanne Pontoppidan.

Udvalgs sammensætning er mangelfuld

Forbundsformanden mener endvidere, at regeringens ønsker med ekspertudvalget kommer til udtryk i sammensætningen af de otte mand store udvalg.

- Det er dygtige folk. Men også her afspejler det, at man kigger efter bestemte resultater fremfor at holde alle muligheder åbne. Hvorfor sidder der ikke nogle af de ledere fra ungdomsskolen, som i dag har de bedste resultater med at få unge ind på erhvervsuddannelserne? Hvorfor sidder der ikke en 10. klasses-centerleder, der kan sige noget om behovene og barriererne? Og hvor er hverdagens eksperter: eleverne og lærerne henne? spørger Hanne Pontoppidan.

Hun understreger dog, at hun hilser selve ideen med at analysere 10. klasserne meget velkomment.

- Området har været alt for underbelyst, og der har for eksempel ikke været en samlet belysning af, hvad der virker, for hvem og hvordan tidligere. Nu kan vi forhåbentlig få et godt afsæt for de fremtidige diskussioner om 10. klasse, hvis politikerne da ikke har nedlagt 10. klasse-tilbuddet i sin brede form inden da, siger hun.

Fakta: 10. klasse-ekspertudvalget

Et nyt ekspertudvalg skal se på, hvordan 10. klasse i højere grad kan vise vej til erhvervsuddannelserne.

Ekspertudvalget skal helt konkret komme med anbefalinger inden for fire afgrænsede temaer:

 • Skoleårets indhold
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning i 10. klasse
 • Implementering af en erhvervsrettet 10. klasse
 • Incitamentsstrukturer

Fakta: Ekspertudvalgets medlemmer

Ekspertudvalget for erhvervsretning af 10. klasse består af:

 • Jan Olsen, formand (tidligere direktør i KL)
 • Kirsten Holmgaard (direktør Mercantec)
 • Camilla Hutters (områdechef, EVA)
 • Tanja Nyborg (direktør, Horsens Kommune)
 • Mads Kirk (uddannelsesleder for eud10, Tradium)
 • Nicolaj Ejler (partner, Realize)
 • Nicolai Kristensen (professor, VIVE)
 • Noemi Katznelson (centerleder, professor, Center for Ungdomsforskning)

Læs mere om ekspertudvalget og dets kommissorium