Mange unge mistrives, og flere og flere lærere bliver stressede. Det ønsker Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet at gøre noget ved med projektet Stressfri hverdag for børn og unge. Projektet består af en etårig efteruddannelse til lærere, så de kan undervise elever i effektiv mindfulness og stressreduktion.

Der er plads til i alt 80 lærere på uddannelsen, der er finansieret af Folketinget.

Del af omfattende forskningsprojekt

Både lærere og elever vil lære om stressmekanismer, relationskompetencer og opnå større viden om håndtering af stress og udfordringer.

Skoler og uddannelsesinstitutioner i hele landet er med i projektet, der er et af de største i verden af sin art. Formålet er at se på de kortsigtede og langsigtede effekter af at implementere mindfulness af dokumenteret kvalitet i uddannelsessystemet.

Uddannelsen er målrettet børn og unge er hentet fra England og USA, og Dansk Center for Mindfulness har testet, udviklet og afstemt programmet til danske børn og unge. Dansk Center for Mindfulness har forsket i og udbudt kurser og uddannelse i mindfulness og effektiv stressreduktion siden 2013.

Der trækkes lod om testskoler

Da det er et forskningsprojekt, trækkes der lod om, hvilke skoler der skal fungere som testskoler, og hvilke skoler der skal fungere som kontrolskoler. Testskolerne starter på uddannelse i foråret 2020, mens kontrolskolerne først starter i foråret 2021. Lodtrækningen sker inden efterårsferien 2019.

Uddannelsen varer et år, tidsforbruget er i alt omkring 15 dage eller cirka 100 timer og dækker over et otteugers kursus, et fire-dages retreat og seks seminardage.

Så vidt muligt skal undervisningen foregå i skolernes egne regioner. Uddannelsen er gratis, men skolen betaler transport og frikøb af læreren. Der er cirka 80 pladser afsat til lærere på ungdomsuddannelser i hele landet. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Det er en skoleleder, der skal ansøge på vegne af 1-3 lærere fra skolen.

Læs mere

Om tilmelding

Og om tidsforbruget.