De lærere, vejleder og pædagogiske konsulenter, som fra 1. august har den forberedende grunduddannelse, FGU, som deres nye arbejdsplads, er sikret løn og regler for arbejdstid, som svarer til andre statsansatte læreres.

Det ligger fast, efter at Uddannelsesforbundet og Moderniseringsstyrelse oven på en lang forhandlingsnat tidligt fredag morgen underskrev den første FGU-overenskomst. Mandag blev aftalen endelig godkendt af forbundets hovedbestyrelse og Lærernes Centralorganisation og er dermed gældende for de kommende FGU-lærere, vejledere og konsulenter fra deres første arbejdsdag efter sommerferien.

Løn som andre lærere i staten

Hos Uddannelsesforbundet er man godt tilfreds med resultatet.

- Det er en rigtig god aftale, der sikrer alle FGU-lærere en løn, der er sammenlignelig med den løn, andre lærere i staten får. Det har været rigtig vigtigt for os. Og det er lykkedes, siger Hanne Pontoppidan, der er formand for Uddannelsesforbundet.

Med den nye overenskomst bliver FGU-lærerne desuden omfattet af de samme arbejdstidsregler, som man kender fra andre lærerområder.

Hovedelementerne i aftalen

  • Overenskomsten dækker alle lærere, vejledere og konsulenter, der varetager undervisning, vejledning eller har andre elevrettede pædagogiske funktioner.
  • Der er aftalt et ens lønforløb for alle lærere og vejledere, uagtet hvilke linjer de arbejder på.
  • Arbejdstiden følger tjenestemændenes arbejdstidsaftale som øvrige lærere. Ved undervisning i mere end 102 timer i en kalendermåned udløses et tillæg per time.
  • Desuden sikrer aftalen lærerne, vejlederne og konsulenterne samme rettigheder med hensyn til blandt andet ferie, barsel og tillidsrepræsentanter, som gælder for andre ansatte i staten.

Særligt for virksomhedsoverdragede lærere

  • Får en virksomhedsoverdraget lærer i dag højere løn end den aftalte gives et udligningstillæg, der løbende procentreguleres som øvrig løn, så længe læreren er ansat i stillingen.
  • De ansatte, der i dag har ret til aldersreduktion eller seniordage, bevarer den rettighed, så længe de er ansat i stillingen.
  • Alle lærere skal have defineret et hovedarbejdssted, og skal der arbejdes andre steder end på hovedarbejdsstedet gælder tjenesterejsereglerne.

- Alt i alt er jeg rigtig godt tilfreds med den aftale, vi er blevet enige om, slår Hanne Pontoppidan fast.

På plads efter langt forhandlingsforløb

Overenskomstaftalen er faldet på plads efter omkring et års forhandlinger mellem Uddannelsesforbundet på medarbejdersiden og Moderniseringsstyrelsen på arbejdsgiversiden.

Sandet i timeglasset var da også begyndt at rinde ud, hvis de kommende FGU-lærere skulle have en overenskomst, inden FGU-institutionerne åbner 1. august.

- De lærere, der skal undervise på FGU, er blevet udpeget dertil fra andre uddannelser. De skal starte på en helt ny arbejdsplads og skoleform, hvor de skal være pædagogiske pionerer. Der er stadig en del forhold, som skal falde på plads omkring FGU-institutionerne, og lærerne går til opgaven med krum hals, men det er klart, at det giver lidt ro på hos dem, at deres arbejdsvilkår og løn nu i det mindste er på plads, påpeger Hanne Pontoppidan.

Aftalen skal ikke til afstemning

Aftalen er blevet godkendt af Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse og dermed gældende fra 1. august. Mod sædvane skal aftalen ikke til afstemning hos forbundets medlemmer.

- Det er hovedbestyrelsen, der godkender aftalen, da vi ikke har et samlet overblik over, hvilke medlemmer der skal arbejde på en FGU-institution og dermed er stemmeberettigede, forklarer forbundsformanden.

Hovedbestyrelsen besluttede tilbage i marts, at forbundet skulle kende navnene på mindst 1.000 medlemmer, som skal arbejde på FGU, for at en afstemning blandt medlemmerne ville være repræsentativ for de omkring 1.800 kommende FGU-lærere, -vejledere og -konsulenter.

 - Lige nu kender vi kun navnene på cirka 850 medlemmer. Derfor er det altså hovedbestyrelsen, der godkender resultatet, forklarer Hanne Pontoppidan.