Lærerne skal være ordentligt klædt på til at undervise kursister på FVU – Forberedende Voksenundervisning. Og det er arbejdsgiverens pligt at sikre og betale for, at de allerede ansatte får de nødvendige kvalifikationer.

Det slår Undervisningsministeriet fast i et svar til Uddannelsesforbundet på baggrund af en henvendelse fra et medlem:

- For allerede ansatte, som får pålagt nye opgaver med varetagelse af FVU-undervisning, vil det være arbejdsgivers ansvar at sikre, at de har tilstrækkelige/nødvendige kvalifikationer og betale herfor, hedder det i svaret.

Grunden til, at det har været nødvendigt at få denne præcisering fra ministeriet, er, at der lige nu sker en ændring i tilbuddene fra mange sprogcentre. Der kommer færre og færre danskuddannelseskursister, og man tilbyder derfor i stigende omfang FVU-undervisning til kursister. Det kræver bare andre kvalifikationer af de lærere, der er ansat på sprogcentrene, og de har derfor brug for at blive ”omskolet” til at varetage FVU-undervisningen, hvilket arbejdsgiveren har pligt til at sikre og betale for.

- Uddannelsesinstitutionen afholder undervisningsudgifter til fornøden FVU efter- og videreuddannelse af ledere og lærere, hedder det i FVU-bekendtgørelsens paragraf 19, præciserer ministeriet over for Uddannelsesforbundet.