I juni 2019 sender Uddannelsesforbundet e-mailinvitationer ud til de fleste medlemmer på de erhvervsrettede uddannelser for at undersøge lærernes arbejdsmiljø. Nærmere bestemt bliver invitationerne sendt til:

  • Ansatte på erhvervsskoler (tekniske skoler, handelsskoler, kombinationsskoler og landbrugsskoler)
  • Ansatte på AMU-centre og TAMU
  • Ansatte inden for det maritime område
  • Ansatte på SKT
  • Ansatte inden for forsvaret

Formålet med undersøgelsen er at få synliggjort og dokumenteret forholdene på de enkelte skoler. Resultaterne skal danne grundlag for en central og lokal indsats for bedre arbejdsmiljøforhold.

“Vi har behov for mere præcist at kunne dokumentere, hvilke problemer der er tale om på den enkelte skole, og hvilke fælles udfordringer der tegner sig på landsplanˮ

Uddannelsesforbundet har tidligere drøftet sygefravær med undervisningsministeren og er blevet enige om at tage initiativer til at nedbringe fraværet og forbedre arbejdsmiljøet. Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, håber at komme endnu længere med arbejdet med afsæt i den nye undersøgelse:

– Vi oplever fortsat problemer på mange skoler. Vi har behov for mere præcist at kunne dokumentere, hvilke problemer der er tale om på den enkelte skole, og hvilke fælles udfordringer der tegner sig på landsplan. Det giver et grundlag for at handle både lokalt og centralt. Samtidig skal vi lade os inspirere af skoler, hvor arbejdsmiljøet er godt. Det er afgørende, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen, så vi får den bedst mulige dokumentation af forholdene, understreger hun.

Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af et elektronisk spørgeskema. Alle svar bliver behandlet fortroligt og optræder anonymiseret i alle sammenhænge, hvor undersøgelsens resultater præsenteres.

Resultaterne fra undersøgelsen vil blive præsenteret samlet samt opdelt på skoler, med mindre der er færre end fem medlemmer på den enkelte skole.

Undersøgelsen gennemføres i systemet SurveyXact fra Rambøll. Invitationerne til undersøgelsen vil således komme fra en mailadresse, der slutter på mail.survey-xact.dk. SurveyXact er et af markedets sikreste værktøjer, og det bruges blandt andet af Datatilsynet.