Ulandssekretariat har anmodet Uddannelsesforbundet om at bistå med en ressourceperson til at facilitere næste face i udvikling af et trepartssamarbejde mellem fagforeninger, arbejdsgivere og uddannelsesmyndighed i Malawi. 

Derfor har Peter Ølgaard – med udgangspunkt i sin baggrund som tømrerfaglærer og medlem af Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse – i perioden 4.-8. juni 2019 været udsendt til Malawi for at understøtte både trepartssamarbejdet og videreudvikling af korte AMU-lignende kurser inden for byggesektoren. 

Malawis hovedorganisation, MCTU, vil sammen med en arbejdsgiverorganisation og den offentlige styrelse for erhvervsskoler, TEVETA, udvikle kortere kurser til landets tekniske skoler, som skal give et løft til især byggesektoren, hvor kvalificeret arbejdskraft er en mangelvare. 

Malawi i det sydøstlige Afrika er et af verdens fattigste lande. Trepartsforhandlinger på arbejdsmarkedet er lovlige i landet, men organiseringsgraden er lav, og langt de fleste arbejder i den uformelle økonomi. Uddannelsesniveauet er lavt og kvalitetshåndværk er derfor en mangelvare. 

Derfor har MCTU startet et projekt, hvor dialog mellem arbejdsmarkedets parter skal hjælpe de tekniske skoler, så de kan udbyde flere og mere målrettede korte kurser. 

Uddannelsesforbundet bakker med udsendelse af Peter Ølgaard op om vigtigheden af faglig uddannelse i Afrika og trepartssamarbejde mellem fagforeninger, arbejdsgivere og uddannelsesmyndighed, som den helt rigtige måde at organisere arbejdet på.