Den kommende regering med Mette Frederiksen (S) i spidsen vil blandt andet satse på uddannelse, fremgår det af det regeringsudspil, som Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten sent tirsdag blev enige om.

Og der er da også flere af tiltagene i udspillet, som peger i den helt rigtige retning, hvis uddannelsesområdet skal have et tiltrængt løft, mener Uddannelsesforbundet.

2-procent-besparelser sløjfes omsider

Overordnet planlægger den kommende regering helt at afskaffe det såkaldte omprioriteringsbidrag, som siden 2016 har betydet, at stort set alle uddannelser årligt har skullet spare to procent. Den nye regering vil desuden investere i uddannelse, fremgår det af regeringsudspillet.

- Det er rigtig godt, at det ikke kun handler om at afskaffe omprioriteringsbidraget, men om reelt at investere i uddannelse. Problemet er dog, at finansieringen først skal findes, påpeger formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan.

Hun foreslår den nye regering, at den reelt ser uddannelse som en investering, der er sund fornuft, og som på længere sigt betaler sig – blandt andet i form af lavere sociale udgifter.

De lukningstruede VUC’er skal reddes

Helt konkret vil den nye regering også udarbejde ”en plan med henblik på en bedre geografisk spredning af velfærdsuddannelserne og adgang til ungdomsuddannelser i hele landet samt sikre at de lukningstruede VUC’ere kan fortsætte.”

Også det mål får en tommelfinger i vejret af forbundsformanden.

- Det er endvidere rigtig godt, at regeringen vil tage initiativ til, at unge med handicap får bedre muligheder for at tage en uddannelse, mener Hanne Pontoppidan.

Hun anbefaler, at det blandt andet indføres en kompensation til eleverne for det løntab, de oplever, hvis de under deres erhvervsuddannelse har behov for nedsat tid. Forbundsformanden foreslår også, at uddannelsesinstitutionerne gøres mere rummelige ved hjælp af bedre normeringer.

Fjern deltagerbetaling for danskuddannelse

Træerne vokser ifølge Uddannelsesforbundet dog ikke ind i himlen for den nye regering. Det hedder godt nok i dens udspil, at den vil føre en politik, der fremmer integrationen, og at alle som bor i Danmark ”lærer sproget”. Men regeringen lægger ikke op til tiltag, som for alvor vil rykke ved flygtninge og indvandreres danskkundskaber, mener Uddannelsesforbundet.

- Regeringen lægger blot op til, at gebyrerne for danskuddannelse sættes ned til, hvad den kalder ”et rimeligt niveau”, mens sanktionerne for udeblivelse skærpes. Men deltagerbetalingen bør fjernes helt. Beherskelse af dansk er nøglen til og forudsætningen for integration, understreger Hanne Pontoppidan.

Også planen om at skærpe sanktionerne, mener hun, er forfejlet.

- Alle barrierer, for at flygtninge og indvandrere lærer ordentligt dansk – også dem der fører til udeblivelse – bør fjernes, slår Hanne Pontoppidan fast.

Se regeringsudspillet

Læs hele regeringsudspillet ’Retfærdig retning for Danmark’ på Altinget.dk.