Uddannelsesforbundet har erfaret, at en folkeoplyser blev snydt ved udbetaling af sygedagpenge fra bopælskommunen.

Kommunen valgte at udbetale sygedagpenge for et antal timer, beregnet som 45 minutter per lektion. Efter gældende regler betales der løn for 1,6 arbejdstime per lektion, inklusive forberedelse. Det timetal skal naturligvis også anvendes ved beregning af sygedagpenge.

I det aktuelle tilfælde blev fejlen heldigvis opdaget, og der er foretaget efterbetaling.

Samlede, planlagte timetal skal anvendes

I en række af vores overenskomster aflønnes de timelønnede efter de samme principper. Efter sygedagpengelovens § 47 er det den ugentlige arbejdstid, som ligger til grund for udbetalingen.

Sammenholdt med reglerne for arbejdstid er det således det samlede, planlagte timetal, som skal anvendes ved udbetaling af sygedagpenge.     

Det er derfor vigtigt, at du tjekker, at din bopælskommune anvender det korrekte timetal ved udbetaling af sygedagpenge.