Adgangen til almen uddannelse som AVU, FVU og ordblindeundervisning er presset i Danmark. Otte VUC-afdelinger i tyndt befolkede områder skal lukke på grund af dårlig økonomi. Yderlig 13 VUC-afdelinger er akut i farezonen og risikerer også at dreje nøglen om.

Det kunne Danske VUC & HF allerede offentliggøre på en høring i Folketinget i marts, som Uddannelsesforbundet var med til at arrangere med blandt andet ordførere på uddannelsesområdet fra en række politiske partier. Her fire måneder senere er situationen uændret.

Derfor havde Uddannelsesforbundet sammen med Danske VUC & HF sat emnet til debat igen på Folkemødet i Allinge.

-Nu har vi fået en FGU, som er målrettet til unge under 25 år. Så nu har vi muligheden for at gøre VUC-centrene til rene voksenuddannelsessteder. Det er nu, at vi sammen skal målrette VUC-undervisningen netop til gruppen af ufaglærte voksne, som har behov for at blive løftet, så uddannelsesniveauet i Danmark ikke bliver endnu mere skævvredet, sagde formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

Behov for politisk prioritering  

Forbundssekretær Søren Heisel fra 3F pegede i debatten på, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i kursisternes behov.

- Vi skal lokke med blandt andet nærhed. Mine kolleger hader at være på skolebænken, så uddannelsen skal være tilgængelig, lød det fra Søren Heisel.

- Det er virkeligt mærkeligt, at der ikke gøres mere ved problemet politisk, når vi har 600.000 voksne i Danmark, som enten ikke kan læse eller regne godt nok. Især når man tænker på, at Dansk Industri (DI) har brug for 100.000 af dem her og nu, sagde Søren Heisel.

Uddannelsespolitisk chef fra DI, Lone Folmer Berthelsen, mente, at det er en opgave, som netop uddannelsesstederne, underviserne og parterne på arbejdsmarkedet, skulle være med til at løfte sammen med en ny regering.

- Den største udfordring for en ny regering bliver at sikre udvikling, gennem uddannelse, forskning og infrastruktur. Et stop af omprioriteringsbidraget betyder ikke, at vi bare skal gøre det samme som før. Vi skal bruge pengene til at tænke i, hvordan vi på nye måder kan sikre, at alle får gavn af uddannelse, pointerede hun.

Plads til forskellighed
Formanden for Danske VUC & HF, Pernille Brøndum, pegede på, at VUC’erne er en ekspertise i forhold til netop den almene undervisning.

- Vi skal passe på med at smide det, som virker godt, væk. For der er udviklet en særlig undervisningsform og kultur, som virker i forhold til målgruppen. Samtidig skal vi også forklaret politikerne, at det heller ikke duer med ”one-size-fits-all”, hvis vi skal have de 10 procent af voksne til at tage uddannelse, sagde VUC-formanden.

DI’s uddannelseschef pegede på, at uddannelsesinstitutionerne ikke må blive protektionistiske i deres tænkning, når der skal udvikles nye tilbud, men at man i stedet skal tage udgangspunkt i, hvilke behov kursisterne har.

Det fik Uddannelsesforbundets formand til at konkludere:

-Kursisterne har forskellige barrierer. Én er afstand – jo længere der er til uddannelsesstedet, jo sværere er det at få målgruppen til at deltage. Samtidig kan det også være en barriere, at undervisningen foregår på arbejdspladsen, da kolleger ikke vil blotte sig for hinanden. Så ja, der skal tages udgangspunkt i målgruppens behov, og udgangspunktet skal være, at målgruppen kan opleve meget forskellige behov og barrierer. Det skal vi kunne håndtere, hvis der for alvor skal være adgang til uddannelse for alle, sagde Hanne Pontoppidan.