Den afgående regering nedsatte i forlængelse af efterårets erhvervsuddannelses-aftale et ekspertudvalg, som skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse kan erhvervsrettes. 

Ekspertudvalgets medlemmer er stort set alle uden praksiserfaring fra 10. klasser, mener en række organisationer, der arbejder med 10. klasse. De har derfor nedsat en alternativ ekspertgruppe, kaldet #ekspert10, hvor blandt andet Uddannelsesforbundet er repræsenteret. 

#ekspert10 har udarbejdet en pjece med en række synspunkter og anbefalinger om fremtidens 10. klasse.

Den alternative ekspertgruppe anbefaler blandt andet, at der gennemføres en regelforenkling, som gør det nemmere at lave 10. klasse og understøtter mangfoldighed og samarbejde.

Desuden bør den praksis- og anvendelsesorienterede undervisning styrkes i alle fag og den nuværende brobygning erstattes af mere alsidige muligheder for samarbejder mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne.