Der er nu åbent for ansøgning til Fonden for Entreprenørskabsfondsmidler for grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Har du for eksempel en god idé til et udviklingsprojekt eller et nyt materiale inden for innovation eller iværksætteri, kan du nu søge fondsmidler.

 Der er ansøgningsfrist mandag den 25. marts 2019, og du kan her se kriterier og ansøge 

På ungdomsuddannelserne kan der søges inden for EUD og EUX og inden for de gymnasiale uddannelser. 

For EUD og EUX er der følgende fokusområder
  • Strategisk forankring af innovation og iværksætteri
  • Nye entreprenørskabsforløb på hovedforløb eller i skolepraktik:
  1. Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 50.000 pr. projekt
  2. For at kunne opnå projektstøtte skal der være tale om ny udvikling og ikke være gentagelse af et forløb, der allerede eksisterer på uddannelsen.
  • Opkvalificering af undervisere:
  1. Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 50.000 pr. projekt
  2. Kompetenceudviklingen skal have minimum 15 deltagere
  3. Ved tildeling af midler lægges der vægt på antal deltagere og længden af kompetenceudviklingsforløbet.
For de gymnasiale uddannelser (hhx og htx) er der følgende fokusområder
  • Innovation og entreprenørskab i samarbejde med eksterne partnere

  • Udvikling og forankring af innovationspraksis på de gymnasiale uddannelser.