Kontingentet til Uddannelsesforbundet bliver hvert år reguleret, så det følger lønudviklingen. I år er stigningen på tre procent. Det betyder, at kontingentet bliver mellem 8 og 16 kroner dyrere om måneden alt efter, hvor du er ansat, og hvor meget du arbejder.

Da kontingentets størrelse er afhængig af, hvor du er ansat og om du er fuldtid eller deltid, vil den samlede stigning være forskellig. 

>> Se alle de nye kontingentsatser

Kontingentet svinger de første måneder

De første måneder af året vil kontingentet til Uddannelsesforbundet have forskellig størrelse. Reguleringssatsen på lønudviklingen blev offentliggjort så sent, at kontingentet for januar ikke kunne nå at blive reguleret. I januar har kontingentet derfor været samme beløb som i 2018. Kontingentstigningen fra januar bliver lagt oven i kontingentet i februar, som af den grund vil blive noget dyrere. Kontingentet i marts vil have den størrelse, som det vil få resten af året.