Onsdag den 16. januar blev parterne enige om en ny treårig overenskomstaftale for FOAS’ almene område. Aftalen følger, efter at overenskomsten for FOAS’ sprogcentre blev landet den 2. januar.

De to aftaler minder om hinanden

På det lange stræk er de to overenskomster ens, og derfor er forhandlingerne ofte gennemført fælles. Denne gang ønskede FOAS først at forhandle overenskomsten for sprogcentre færdig, før forhandlingerne for det almene område gik i gang.
Selvom de to forhandlingsforløb denne gang er kørt særskilt, minder de to aftaler meget om hinanden. Resultatet er formanden for Uddannelsesforbundet godt tilfreds med. Især spørgsmålet om arbejdstid har været vigtigt:

- Arbejdsgiverne gik til forhandlingerne med krav om forringelser af arbejdstidsreglerne. Vi landede heldigvis der, hvor vi fastholder de nugældende regler. Dermed sikrer vi fortsat tid til forberedelse af undervisningen, siger Hanne Pontoppidan og fortsætter:

- På løndelen har vi fået en lønudvikling, der svarer til det, de offentlige ansatte opnåede ved OK18, og dermed får alle solide lønstigninger i overenskomstperioden. Samlet set er det godt resultat.

Lønstigning som for statsansatte

Lønnen bliver i overenskomstperioden (1. april 2018-31.marts 2021) reguleret med i alt 8,1 procent på samme måde som for statsansatte, dog går en større del af rammen end i staten til centrale lønstigninger, som alle får glæde af.

Andre forbedringer

Derudover bliver barselsordningen forbedret, så den følger den statslige ordning. Det betyder, at for fædre og medmødre bliver der en uges mere betalt orlov for børn, der er født den 2. januar 2019 eller senere. Parterne har også aftalt, at alle skoler – også de nye – skal afsætte en pulje til lokalløn. Puljen reguleres med 4.400 kroner per årsværk i løbet af overenskomstperioden.

Medlemmerne skal stemme

Aftalen bliver nu sendt til afstemning blandt medlemmerne. Fra den 23. januar skal alle medlemmer, der er ansat på en af de to overenskomster stemme. Afstemningen slutter den 3. februar, og resultatet offentliggøres den 4. februar.
Begge parter skal godkende resultatet, før overenskomsten træder i kraft.