Den 13-14. marts bliver Danmarks Læringsfestival afviklet i Bella Centeret i København.

Erhvervsuddannelser

På konferencesporet for Erhvervsuddannelser på Danmarks Læringsfestival den 13. marts 2019 kan man udover teknologiforståelse høre om det nye Center for anvendelse af it i erhvervsuddannelser, forskning og praksiserfaringer med blandt andet informationssikkerhed og undervisningsforløb på LMS’er (Learning Management Systemer) samt en debat om, hvordan vi kommer videre med digital dannelse.

Voksen- og efteruddannelser

På Voksen- og Efteruddannelsessporet på Danmarks Læringsfestival den 14. marts 2019 gives et indblik i fremtidens kompetencebehov, den nyeste viden om digitalisering af voksen- og efteruddannelse, teknologiforståelse i voksenuddannelsen gennem e-læring, netværksdannelse samt inspiration til egen undervisning.

Ordblindeundervisning

Endelig danner Danmarks Læringsfestival rammen om et særarrangement tilrettelagt af Ordblindenetværket, hvor it og læring behandles. Ordblindenetværket er et netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Formålet med netværket er at give fagpersonerne mulighed for national sparring i et forum, hvor man let og hurtigt kan få adgang til en række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre.