Et samarbejdsudvalg – eller MED-udvalg – kan faktisk bruges til at få stor indflydelse. Selv på en større politisk beslutning, der allerede er truffet. Det viser en aktuel sag fra Haderslev Sprogcenter, hvor blandt andet en meget ihærdig indsats fra tillidsrepræsentant og lærer på sprogcentret, Rikke Kristoffersen, resulterede i den meget usædvanlige situation, at en byrådsbeslutning blev ændret: I denne uge har Haderslev byråd truffet en ny beslutning og trukket konkurrenceudsættelsen af hendes arbejdsplads tilbage.

- Vi følte os virkelig kørt over i oktober sidste år, da vi et par dage før byrådsmødet pludselig fandt ud af, at vi var på dagsordenen. En udlicitering af vores arbejdsplads skulle besluttes som del af budgetforliget, men vi var ikke blevet hørt. Så vi spurgte os selv, om man virkelig kunne det, siger Rikke Kristoffersen om hendes og de øvrige ansattes reaktion, og fortæller, at da budgetforliget herefter blev vedtaget af et enigt byråd på byrådsmødet, troede alle de ansatte, at slaget var tabt.

Det viste sig imidlertid, at byrådet havde begået en fejl. Medarbejderne skal høres, når der træffes beslutninger om større omstruktureringer og besparelser. Det står i retningslinjerne for MED-udvalget. Og så gik Rikke Kristoffersen ellers i gang og allierede sig med blandt andet Uddannelsesforbundet, lederen af sprogcentret og repræsentanter i MED-udvalget for at gøre byrådet opmærksom på denne forglemmelse. Så lang historie kort: Det lykkedes at få et høringssvar fra de ansatte med på et nyt byrådsmøde i november. Og det har nu betydet, at byrådet i denne uge har trukket konkurrenceudsættelsen tilbage. Sprogcentret i Haderslev forbliver på kommunale hænder.

- Vi er glade for, at vi fik politikerne i tale, og at de rent faktisk lyttede til os og ændrede deres beslutning, siger en tilfreds Rikke Kristoffersen.

Et flertal i Haderslev byråd endte altså med at stemme for beslutningen om at droppe konkurrenceudsættelsen på byrådsmødet tirsdag i denne uge. Blandt andet Socialdemokraten Finn Lykkeskov. Han er næstformand for Beskæftigelses- og integrationsudvalget og medlem af Økonomiudvalget i kommunen, men afviser, at han grundlæggende har skiftet mening efter de ansattes høringssvar:

- Jeg har altid strittet imod at konkurrenceudsætte. Det kan være godt med konkurrenceudsættelse, men jeg har ikke mange gode erfaringer med det – og vi får ikke det, vi bestiller. Men når man indgår et budgetforlig, sker det somme tider, at man kommer til at nikke til noget, man ikke er enig i. Og det gjorde jeg også her. Det skal jeg blankt erkende, siger han og tilføjer:

- Jeg synes, vi har et glimrende sprogcenter i Haderslev. De ansatte behøver ikke at skulle sættes på en prøve i forhold til at skulle på andre ledelseshænder. Det mener jeg af et godt hjerte. Så for mit eget vedkommende har jeg det rigtig fint med, at vi ikke udliciterede sprogundervisningen, og at det var et stort flertal, der var med til at beslutte det. 

Er det ikke ret usædvanligt, at man først tager en politisk beslutning om noget, og så ændrer den?

- Jo, det er usædvanligt. Men de ansatte gik ind i det med fynd og klem og kom og fortalte os, at de selv kunne finde besparelsen. Hvad skulle så lige få byrådet til at smide en halv million kroner ud – eller hvad det nu koster med et omfattende udbudsmateriale? Det ville kun være af ideologiske årsager. Så af ideologiske årsager synes jeg, det er fint, at det blev denne beslutning.

Vi var nødt til at spille på deres banehalvdel

Budgetforliget fra sidste år indebar, at politikerne ville spare 500.000 kroner ved en konkurrenceudsættelse af danskuddannelsen for at få penge til øget velfærd i Haderslev kommune. Det var de ansatte på sprogcentret nødt til at forholde sig til, da de skulle skrive et høringssvar med deres argumenter imod en konkurrenceudsættelse til byrådsmedlemmerne.   

- Vi var nødt til at spille på deres banehalvdel og også finde de økonomiske begrundelser i vores svar. Så vi lavede helt bevidst en side, der handlede om økonomien først, forklarer Rikke Kristoffersen. Her har de ansatte på sprogcentret blandt andet gjort opmærksom på, at de dels selv vil og kan finde besparelser, og at hele udliciteringsprocessen altså også koster mange penge:

- Vi tillod os også at skrive, at vi i en udbudssituation kunne blive usikre på vores arbejdspladser – om vi kunne beholde dem eller blev arbejdsløse. Mange af de 16 ansatte er jo bosiddende i Haderslev og betaler skat dér. Men det er klart, at vi også har slået på vores kvalitet, vores kultur og vores samarbejde med jobcentret i svaret. Det håber jeg, at politikerne også har set på – at det er bedre med et tæt samarbejde med andre kommunale institutioner, siger Rikke Kristoffersen og forklarer, at ja, der er en pris for at have ”spillet med” og være bundet op på at skulle spare, men at der til gengæld er store fordele for de ansatte ved ikke at skulle konkurrenceudsættes.  

- Det, at vi ikke skal det, giver os jo mere ro til det, vi skal i arbejdet. Hvis vi var kommet ud i konkurrenceudsættelsen, skulle vi jævnligt gøre øvelsen igen. Så det giver nogle bedre rammer at udføre vores arbejde under, siger Rikke Kristoffersen.

Ét af Venstres medlemmer stemte for en fortsat konkurrenceudsættelse. Men det var ikke borgmesteren Hans Peter Geil. Også han ændrede nemlig indstilling. 

- En af årsagerne var, at vi stadig holder fast i den besparelse på de 500.000 kroner, som er lagt ind i budgettet. Der er ingen tvivl om, at sprogcentret har leveret varen hidtil, så hvis de også fastholder besparelsen, tager vi dem på det og siger, at vi til gengæld holder fast i, at det er en kommunal opgave, siger han.

Der har også været lidt forvirring om, at de ansatte medarbejdere ikke blev informeret, som man skal ifølge MED. Hvorfor blev de ikke det, før man traf beslutningen?

- Det skyldes det simple, at vi skulle indgå et budgetforlig, og der var vi kommet til at springe den lille proces over. Altså budgetforliget vandt jo, og så var det lige før den sidste frist for, at vi kunne lukke budgettet. Så det gjorde man, og så manglede man hoved-MED. Det var en ren fejl, og så tog vi høringsvaret med ind i byrådet bagefter, siger venstreborgmesteren.