Den økonomiske løsning, som et midlertidigt styre har iværksat for at sætte VUC Syd på ret kurs, efter at de er kuldsejlet på grund af dårlig ledelse og katastrofale økonomiske valg, ikke er holdbar, fordi den forudsætter en urealistisk hurtig konsolidering.
Dét er meldingen i et brev, som Uddannelsesforbundet og Gymnasieskolernes Lærerforening, GL, netop har sendt til undervisningsminister Merete Riisager.
Det midlertidige styre blev indsat, efter at VUC Syd-ledelsen blev smidt på porten, for at kortlægge institutionens økonomi og se på, hvordan man bedst sikrer et udbud af voksenuddannelser i Sønderjylland fremover.
Og mens der hos Uddannelsesforbundet og GL er glæde over det midlertidige styres anbefaling af, at der fortsat skal være et lokalt forankret VUC i Sønderjylland, og at VUC Syd stadig skal være et stærkt og dedikeret voksenuddannelsestilbud, så er både formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, og Thomas Kepler, der er formand for GL, voldsomt bekymrede over den økonomiske løsningsmodel, som lægges frem.

Lærerne skal ikke holde for

I den redegørelse, som det midlertidige styre har fremlagt, forudsættes der nemlig et markant overskud for at kunne opbygge egenkapitalen. Herefter skal institutionen betale af på den resterende gæld, hvilket vil sætte institutionen under et stort pres.
Det understreges også, at lærerne på VUC Syd vil skulle arbejde endnu mere effektivt end resten af sektoren, for at regnestykket kan hænge sammen.
Men her blæser de to uddannelsesformænd kraftigt i advarselsfløjten:
- Lærerne har i årevis måtte løbe stærkere, end man kunne forlange af dem og kæmpet med dårligt arbejdsmiljø, usikkerhed og afskedigede kolleger. Der er allerede i dén grad skåret ind til benet, og de kan ganske enkelt ikke løbe stærkere, end de allerede gør, lyder advarslen fra Hanne Pontoppidan.
Det er derfor ikke en realistisk konsolideringsplan, som styret har lagt frem, pointerer formanden, der understreger, at det hverken er rimeligt, realistisk eller holdbart at lade lærerne holde for.


Vi skal genskabe tillid

Hun er bekymret for, om den skitserede løsning vil give økonomisk bæredygtighed og høj kvalitet – noget, som det midlertidige styre beskriver som væsentlige målsætninger.
- Det er helt grundlæggende at genskabe tilliden til VUC Syd og give kursisterne tillid til, at VUC Syd kan tilbyde et godt undervisningstilbud fra start til slut. Det kræver en økonomisk robusthed, som jeg ikke kan få øje på i den løsning, der er lagt frem nu, siger Hanne Pontoppidan.
Hun og Thomas Kepler opfordrer derfor i brevet ministeren til at sikre VUC Syd ressourcer til at genoprette økonomien på et mere robust grundlag, så ”kursister, lærere og den nye ledelse kan få arbejdsro og ordentlige vilkår til at genskabe et godt voksenuddannelsestilbud i Sønderjylland”.