Sproglærerne på AOF og Lærdansk har fået en ny overenskomst.

Afstemningen sluttede søndag den 3. februar, og med 97 procent ja-stemmer stemte sproglærerne resultatet i hus.  Stemmeprocenten blev omkring 60 procent på begge områder. Formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, er godt tilfreds med resultatet.

- Det er dejligt, at så mange medlemmer har stemt, og resultatet er så klart. Jeg håber, vi med de nye overenskomster har skabt et godt grundlag for et fortsat godt lærerarbejde på FOAS’ sprogcentre, siger Hanne Pontoppidan.

Afstemningsresultat for FOAS sprogcenteroverenskomst (Lærdansk og AOF)

JA-stemmer (procent)

97

NEJ-stemmter (procent)

3

Stemmeprocent

60

Arbejdsgiverne godkendte også aftalen, og dermed er den trådt i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2018. Det betyder også, at den varslede konflikt helt er afblæst.

- Det har været et langstrakt og svært forløb, men heldigvis er vi kommet godt i mål, siger Hanne Pontoppidan.

Konflikt afblæst

Forhandlingerne trak denne gang ud især på grund af uenighed om arbejdstiden, og inden jul så det ikke ud til, at parterne kunne nå til enighed. Derfor varslede Lærernes Centralorganisation og Uddannelsesforbundet konflikt. Parternes mødtes i Forligsinstitutionen kort efter nytår, hvor de indgik en aftale. Dermed blev konflikten sat i bero, mens medlemmerne stemte. Og med et ja til resultatet er konflikten helt afblæst.

- Jeg er meget glad for, at vi nåede et resultat ad forhandlingens vej. Det er et godt signal til omverdenen og til andre aktører på området, siger Hanne Pontoppidan.

Arbejdsgiverne godkender ikke almen-aftale

Efter aftalen for sproglærerne kom i hus, forhandlede parterne en aftale for FOAS almene område, som gælder for ansatte på daghøjskoler og oplysningsforbund. Denne overenskomst har været til afstemning blandt medlemmerne i samme periode som overenskomsten for sproglærerne.

LÆS OGSÅ : Arbejdsgiver godkender ikke aftale for FOAS almene område

Den almene overenskomst blev også stemt hjem af Uddannelsesforbundets medlemmer. 95 procent stemte ja. Stemmeprocenten blev på 60 procent. Men arbejdsgiverne valgte ikke at godkende denne aftale. Striden drejer sig om forhold for deltidsansatte.

På FOAS almene område er det ikke muligt at varsle konflikt. I stedet kan sagen bringes for en voldgift med en ekstern forligsmand i spidsen. Og det og det, der nu sker.