Det er ikke teknikken, men underviseren, der er det gennemgående træk og forudsætningen for, at digitalisering kan skabe værdi i undervisningen og på uddannelser.

Sådan lyder en af konklusionerne fra en rapport med titlen ’Digitalisering og kvalitet i undervisningen’, som DAMVAD Analytics har skrevet for Danmarks Lærerforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og Dansk Magisterforening.

Målet med digitalisering bør være at understøtte kvaliteten af undervisning og uddannelse, påpeges det videre i rapporten.

Det positive potentiale forudsætter dog, at digitalisering ses som en vej til at udvide og understøtte de fagprofessionelles handlingsrepertoire.

En afgørende forudsætning for, at digitalisering kan skabe positive kvalitetsforbedringer på tværs af uddannelser er, at underviserne er klædt tilstrækkeligt på til at vælge, udfordre, tilpasse, anvende og evaluere digitale læremidler og digitalt understøttede didaktiske og pædagogiske praksisser.

Eksempler

Eksempler på hvordan digitalisering kan understøtte kvaliteten i undervisningen:

  1. Understøtte muligheden for undervisningsdifferentiering
  2. Udvide mulighederne for mere kreative og engagerende måder at lære på ved at lade elever være medskabere af digitale produkter
  3. Give flere muligheder for at gøre undervisningen inkluderende
  4. Øge videndeling blandt lærere og undervisere
  5. Lærere og underviserne kan få adgang til elever og studerendes tænkning og refleksioner
  6. Skabe nye muligheder for samarbejde blandt elever og studerende
  7. Give elever og studerende mulighed for at løse mere komplekse opgaver
  8. Understøtte lærere og elevers feedbackprocesser

Se undersøgelsen