Du sidder på min plads

Klokken er 7.55, og vinden rusker udenfor i træerne og buskene. Indenfor på den nyoprettede FGU-institution er der behageligt varmt. Lotte, Thomas og deres kolleger har været i gang med FGU’en i nogle måneder, og samarbejdet med de mange nye kolleger er så småt kommet på plads.

Og vinderne er…

Skriv om en ønskedag eller -uge på det nye FGU engang i 2020.

Sådan lød oplægget, da Uddannelsesforbundet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i slutningen af 2018 udskrev en konkurrence, hvor medlemmer kunne skrive om deres visioner for arbejdslivet efter cirka et år i den spritnye uddannelse. Thomas Jakobsen, matematiklærer på VUC Lyngby, og Lotte Max Ibsen Bank, dansklærer på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup, har vundet konkurrencen.

”Thomas og Lotte har med deres baggrund som lærere fra både et VUC og en produktionsskole givet et meget konkret bud på en god arbejdsdag på FGU’en. Artiklen udfolder også, hvordan samarbejdet mellem lærerne på kryds og tværs kan sikre den praksisnære fokus i undervisningen” hedder det blandt andet i begrundelsen.

 

Lotte går ind på sit kontor, som hun deler med Thomas og nogle andre. Hun pakker sin pc ud og læser et par mails. Da klokken er ved at være 8.30, går hun over i skolens spisesal. Hun stopper op og kigger på plancherne, som Thomas netop har hængt op i spisesalen fra et forløb i fagene Identitet og medborgerskab og Samfundsfag. Nu er der efterhånden kommet en del mennesker i spisesalen. Thomas finder en plads sammen med nogle elever fra Kommunikation og medier, mens Lotte går hen til Byg, bolig og anlæg og spørger, om hun må sidde der i dag? Lotte skal være sammen med disse elever senere i dag. Alle holdene har faste pladser. De griner alle over, at der er en elev, som mener, at Lotte sidder på hans plads.

Almen i en anvendelsesorienteret ramme

De spiser morgenmad og holder morgenmøde, hvor alle på institutionen deltager fra klokke 8.30 til 9.00. Dernæst er det bare i gang med dagens arbejde.

Lotte starter dagens opgaver med at gå over til vejlederen, og de to taler lige sammen om to individuelle forløbsplaner, som vejlederen skal lave sammen med to unge.

Thomas har matematikundervisning med en gruppe elever, der alle mangler at få lidt mere styr på tal og algoritmer, inden de er klar til en erhvervsuddannelse. De fleste af dem har travlt med at arbejde med et selvvalgt matematik-projekt, hvor de skal øve sig i at arbejde med statistik. Et par af eleverne har dog mere brug for at øve sig i geometri, så de har travlt med at få hoved og hale på, hvad målestoksforhold er for en størrelse.

Både Lotte og Thomas har et tæt samarbejde med værkstedslærerne, som hele tiden sørger for, at de ved, hvad der sker ude på værkstederne. Lotte og Thomas har så undervisning sammen med de forskellige værksteder i løbet af ugen. Deres opgave er at lægge mere skolefaglige ting ind i værkstedsopgaverne, så der kommer en anvendelsesorienteret ramme omkring det faglige arbejde. Når de er ude på værkstederne, har de ofte en fast plan for egentlig undervisning, som de laver sammen med hele værkstedet. Det er en meget dynamisk skolevirkelighed, og det er også en del af jobbet, at man kan navigere indenfor en grad af uforudsigelighed, fleksibilitet og pludselig opstået ad hoc-opgaver.

Efter mødet med vejlederen går Lotte ned på Byg, bolig og anlæg. Værkstedet skal i gang med at lave en terrasse til et marketingsfirma. Da Lotte kommer over på Byg, bolig og anlæg, skal de alle til at bestille fliser hjem til kundens terrasse. De skal finde ud af, hvor mange fliser de skal bestille. Der skal derfor regnes lidt på arealer, priser og læses nogle forskellige tilbud. De får også drøftet procent og betydning af moms. De bruger en god time på hele seancen. Eleverne og Lotte aftaler at mødes en ekstra gang igen næste formiddag, hvor alle skal have en fortælling med til Lotte om, hvordan de ellers møder procent i deres hverdag.

Kollegial sparring

Efter dette går Lotte op på sit kontor og finder nogle ting frem, som hun lige kan nå at kopiere før frokost. Dagen efter har hun nemlig skriveseminar med et værksted, hvor de skal tale om jobansøgning i forbindelse med PASE-faget. Hun får begyndt på sin Power Point og vil uploade et lille klip fra YouTube om jobsamtalen, som hun vil vise i morgen. Hun ringer lige til en kollega, der arbejder på skolens Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Kollegaen har tidligere omtalt YouTube-klippet. Kollegaen er glad for Lottes opkald – så kan han ved samme lejlighed lige få noget sparring i forhold til en ordblind EGU-elev, der ikke er kommet i gang med at bruge sin IT-rygsæk. Lotte er også ordblindelærer.

Klokken 11.45 er det tid til at samles i skolens spisesal til frokost. Efter frokosten sætter Lotte og Thomas sig sammen med en anden lærer, som de skal lave noget tværfagligt med. Thomas fortæller her om en idé til en danskopgave, han har fået, hvor eleverne kan skrive en lille artikel om nogle af de ting, de har fundet frem til, da de arbejdede med statistik. Eleverne har blandt andet undersøgt, hvor mange der dyrker sport i deres fritid. Lærerne slutter af med lige at få uddelegeret nogle forskellige arbejdsopgaver imellem sig i forbindelse med deres fælles tværfaglige projekt.

Kreative projekter og skrivning

Derefter går Lotte over til de to værksteder, Turisme og kultur samt Musisk og kunstnerisk produktion. De to værksteder er i gang med en fælles produktion, idet de er ved at afslutte et forløb om portrætbilleder. Værkstederne vil blandt andet afholde en fernisering for folk i skolens lokalområde.

Eleven, Sandra, har fået til opgave at lave en pjece, som skolen kan sende ud i lokalområdet. Eleverne har sammen på værkstedet defineret nogle overskrifter, som skal med i pjecen. Sandra har nu en del tekst, hun har skrevet til de forskellige overskrifter. Hun sidder og stirrer sig blind på sine egne formuleringer, da Lotte pludselig står ved siden af hende. Lotte spørger Sandra, om hun lige må hjælpe med inddeling af afsnit, og måske mangler Sandras tekst også et par punktummer? Sandra bliver helt lettet, og de sætter sig sammen og kigger på tekstdokumentet på computeren.

Sandra og Lotte får arbejdet sig igennem nogle formuleringer og tegnsætning og printer pjecen. Sandra bliver meget stolt, især da de andre elever roser hendes arbejde.

Screeninger som afslutning på dagen

Efter frokost har Thomas været et smut forbi køkkenet for at tale lidt med eleverne, som arbejder der. Sidst på dagen har han en aftale med to elever, der skal lave en elektronisk, faglig screening. Eleverne bliver testet i grundlæggende matematikdiscipliner. Den faglige screening er et samlet billede, som skolen bruger i den individuelle uddannelsesplan, der skal laves for hver enkel elev.

Thomas er placeret i samme lokale som screeningseleverne, men kan sidde og færdiggøre nogle opgaver, som han skal bruge i morgen, når han skal være sammen med eleverne på Omsorg og sundhedsværkstedet. Da de to screeningselever er gået, uploader Thomas screeningerne i elevernes digitale elevmapper. Han laver også et par notater i deres elevmapper.

Mens han taster løs på computeren, kommer Lotte forbi. De to får sammen lukket deres fælles kontor af. De følges hen til parkeringspladsen, mens de taler om, at de virkelig burde være bedre til at cykle på arbejde.

I morgen begynder en ny dag, som helt sikkert bliver lidt anderledes end denne dag.