Det er ikke lette forhandlinger, men de går den rette vej. Det meddeler Uddannelsesforbundet, der som repræsentant for de kommende lærere ved den forberedende grunduddannelse, FGU, ligger i forhandlinger om en overenskomst for de kommende FGU-ansatte med Moderniseringsstyrelsen, som repræsenterer FGU’s arbejdsgiverside.

- Der har været et langt tilløb til forhandlingerne, men vi har siden januar i år været i reelle forhandlinger. Det, vi går efter i den nye overenskomst, er ensartede løn- og ansættelsesforhold - på niveau med øvrige læreroverenskomster - for alle lærere på FGU. Det er ikke let, for det er mange forskelligartede vilkår, der skal forhandles, men vi gør alt, hvad vi kan, for at få lavet en aftale, som både er god for medlemmerne og for de kommende FGU-institutioner, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Det er forbundets ambition at være færdige så hurtigt som muligt, så der er en fælles overenskomst, når FGU åbner 1. august.

Medlemmer kan støtte

Der er ikke andre organisationer, der kan forhandle en overenskomst på området, da Uddannelsesforbundet organiserer langt størstedelen af de kommende FGU-lærere. Det er dog aftalt, at teknisk- og administrativt-personale, der ikke har elevrettede opgaver, ansættes på eksempelvis en HK-overenskomst.

- Lokalt kan du bakke op om forhandlingerne ved at være medlem af Uddannelsesforbundet. Du kan også bakke op ved løbende sammen med sin tillidsrepræsentant at spørge de kommende FGU-ledere, hvad status er for løn- og ansættelsesforhold, forklarer Hanne Pontoppidan.