Stadig Ruder Konges tid OK-mæssigt”

 Det vigtigste, der er sket inden for mit område, er…

… at der ikke er sket særligt meget. Det er stadig totalt Ruder Konges tid rent overenskomstmæssigt. Jeg blev ansat som yogalærer for 14 år siden og cyklede rundt fra arbejdssted til arbejdssted med korte pauser imellem. Man vidste først 14 dage før, hvad man skulle lave. Så jeg gik hurtigt ned med stress. Jeg var så heldig, at jeg fik et fleksjob. Det var rigtig meget takket være Uddannelsesforbundets socialrådgivere. De gik med fuld damp ind i sagen. Nu har jeg faste rammer, kun én arbejdsgiver og tre-fire hold om ugen. Det hjælper mig rigtig godt.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område…

… er det, at vi får en pensionsordning. Jeg ville også ønske, at man fik højere løn som uddannet og med anciennitet. I dag kan du gå direkte ind uden uddannelse og få den samme løn som mig.

Aftenskolelærer og yogalærer Christina Scheel-White, Kursusringen 

***

”De fedeste ideer får man i bruseren”

 

Det vigtigste, der er sket inden for mit område, er…

… at vi har fået smadret et ordentligt arbejdsmiljø med lov 409 – eller den måde, nogle skoler tolker og administrerer loven på. På min tidligere arbejdsplads skulle vi gøre rede for samtlige minutter og forsvare, hvad vi brugte tiden på udover lektionerne. Det er jo ødelæggende for almindelig god undervisningskultur. På mit nuværende arbejde bliver man ansat til at undervise et vist antal lektioner om året, og så blander de sig ikke i, hvad man laver, hvornår. Den tillid gør, at man har lyst og overskud til at udføre et bedre arbejde.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område…

… er det, at vi igen får en arbejdstidsaftale, der siger, at hvis man passer sin undervisning, har man sin løn hjemme. Og så er det ligegyldigt, hvor man forbereder sig. Den fedeste idé til efteruddannelsesområdet fik jeg, da jeg stod under bruseren derhjemme klokken 6.30. Ofte får man mere på plads i hjernen på cyklen eller turen med hunden, end man gør i et forberedelseslokale på skolen.

AMU-lærer Hansgert Hesselbjerg Kristensen, Learnmark Horsens

***

”Det går stærkt!”

 

Det vigtigste, der er sket inden for mit område, er…

… fremdriftsreformen. Jeg har været i det her game i næsten 20 år, og i løbet af de sidste 10 år har vi fået flere studerende, som ikke er helt så uddannelsesparate som førhen. Der er en stor aldersspredning. Det spænder over unge, der kommer direkte fra gymnasiet, til ældre, der har været ude i erhvervslivet og er blevet forældre. Det giver nogle pædagogiske udfordringer. Omvendt har det betydet, at jeg som underviser har udviklet mig meget pædagogisk.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område…

… er det dog svært at få øje på ting, der bør ændres. Udviklingen kan jo ikke stoppes. Og jeg er i virkeligheden meget tilfreds med forandringer og har en arbejdsplads, som giver mig enormt meget rum til at følge med. For det går stærkt.

Underviser Anette Ristorp Ohlsen, Københavns Erhvervsakademi 

***

”Sproguddannelsen skal vinkles mod jobbehov”

 

Det vigtigste, der er sket inden for mit område, er…

… at sproguddannelsen har fået mere praktisk brugsværdi i dét, vi nu laver i Kolding. Jeg har været med i 27 år og altid ment, at kursisterne fik for lidt ud af undervisningen, når det skulle overføres til den praktiske verden. Her har vi delt op i en sprogskole og en jobrettet sprogundervisning i jobcentret. Vi underviser også i kultur og medborgerskab, for et job handler også om at kunne smalltalke og snakke med sine kolleger.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område… 

… er det, at vi får en mere fleksibel danskuddannelse, der i højere grad er vinklet på brugsværdien. Danskuddannelsen skulle stadig være den stærke basis, men med mere fokus på talesproget. Så kunne de sproglige nuancer komme senere. Det ville kræve et effektivt system til at samle kursisterne op, når de måske efter nogle år på arbejdsmarkedet fik brug for at lære de sproglige finesser.

Lærer og projektleder på sprogområdet, Torben Busk Jensen, Sprogskolen Kolding 

***

”Først kom lockouten – nu kommer FGU” 

 

Det vigtigste, der er sket på mit område, er…

... lockouten i 2013. Her blev vores arbejdsforhold ændret voldsomt. Men det var en fin oplevelse, at vi holdt sammen og kæmpede – som vi også gjorde ved OK18. Så kom FGU, hvor nogle af os blev overdraget. Det var og er en sej omgang. Hvorfor skal det ske, før nogen rigtig ved, hvor man skal hen, og hvad man skal lave? Der er jo endnu ingen i den anden ende til at tage imod os? På vores skole er det gået hårdt ud over de ældre medarbejdere, som er virksomhedsoverdraget, selv om vi kun har et eller to år tilbage på arbejdsmarkedet. Vi når kun lige at være med i kaos. Det er utroligt, at man ikke har sat en øvre grænse aldersmæssigt.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område…

… er det, at vi kan få lov at holde fast i den løn og de betingelser på FGU’en, som vi har haft på VUC. Men jeg skal da ikke klage, hvis de blev bedre! Og så håber jeg, der på sigt kommer lidt samling på os og råd til at få skabt et ordentligt sted, hvor alle vi spredte FGU-lærere kan samles.

AVU-lærer Helle Elisabeth Dyrby Andersen, HF & VUC Fyn i Odense

***

Lov 409 betød, at man mistede gnisten”

 

Det vigtigste, der er sket på mit område, er…

… at vi gik fra at have forberedelsestid til ikke at have det.  Det har sænket kreativiteten. Lige pludselig skulle man overvåges i alt. Førhen arbejdede man, fordi det var sjovt, og måske arbejdede man også for meget, men man fik glæde ud af det. Lov 409 betød, at man mistede gnisten til at lægge det ekstra i sit arbejde

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område…

… er det, at vi fik nogle flere aftaler på plads. De breder sig heldigvis også, fordi vores tillidsmænd laver et stort arbejde for det. Der burde også gøres noget ved undervisningspresset. Man sætter profitten over pædagogikken. Vi skal spare hele tiden og får ikke den nødvendige forberedelsestid. I nogle tilfælde skal man undervise 36 lektioner om ugen. Det hører ingen steder hjemme, hvis man vil have kvalitet – eller hvis der skal være tid til at tænke sjove tanker. 

Faglærer Gert Kejser, erhvervsskolen Tradium

***

”Den professionelle vejledning skal bevares”

 

Det vigtigste, der er sket på mit område, er…

… at der kom fokus på vejledningen som profession med UU-centrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Man anerkendte, at det er vigtigt med samlet viden og erfaring på vejledningsområdet. Med UU-vejledningen samlede man vejledningen af elever fra 6. klasse og op til 25-års alderen, som tidligere var meget spredt. Men fra august i år bliver det kommunalbestyrelsens ansvar at stå for vejledningen i form af Den kommunale ungeindsats, og det kan jo have en væsentlig konsekvens for vejledningen.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område…

… er det, at UU-vejledningen bliver fastholdt i de nye kommunale ungeindsatser. Vi er meget bredt funderet med stor viden om uddannelse og beskæftigelse og har meget stor erfaring i arbejdet med og om de unge. Vi ved ikke endnu, hvad det kommer til at betyde her i Aalborg Kommune, men jeg vælger dog at tro på, at der stadig er brug for den professionelle vejledning, som vi står for.

Vejleder Palle Bek Høilund, UU-Aalborg

***

”Højere prioritet til forberedelsen"

 

Det vigtigste, der er sket på mit område, er…

… lockouten. Den var skelsættende for lærerjobbet, for efter den blev det anderledes at være lærer – i hvert fald hos os. Både på den dårlige og gode måde. Den dårlige var, at vi ikke mere blev selvbestemmende over vores forberedelsestid og fik tilstedeværelsespligt. Den er blevet løsnet lidt op nu, fordi vi har fået en ordning med flextid og fixtid. Og det fungerer fint. Den gode var, at vi skulle normaliseres. Nu har jeg fået et kontor og en computer. Det er en stor luksus. Før havde jeg både printer og computer, som jeg selv betalte, derhjemme og skulle slæbe ting frem og tilbage. Jeg synes også, at Uddannelsesforbundet støttede os enormt godt under lockouten, de var der for os og gjorde et stort stykke arbejde.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område…

… er det, at man prioriterer forberedelsen til undervisningen højere. Den bliver lidt ligesom ”den klarer du lige selv”. Jeg ville ønske, der kom mere fokus på, at man ikke kan lave ordentlig undervisning, hvis man ikke er godt forberedt. I stedet er der mere fokus på, at vi overholder alle deadlines med UPV’er, OSO-udtalelser, effektmålinger og lignende.

Ungdomsskolelærer Hanne Aamand, Byhøjskolen i København

***

”Opkvalificering må ikke forringes af udbud”

… at der har været de endagskurser, som Uddannelsesforbundet arrangerer, a la It for ordblinde, FVU-konferencer og lignende.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område…

… er det, at Uddannelsesforbundet vil kæmpe for, at opkvalificeringen af undervisere i Dansk som andetsprog ikke bliver forringet i hele denne karrusel af udbud på området.

Anna S. Z. Johansson, underviser i dansk som andetsprog på Daghøjskolen for indvandrerkvinder

***

”FGU-eleverne må ikke proppes i for faste rammer”

 

Det vigtigste, der er sket på mit område, er…

… at den kombinerede ungdomsuddannelse, KUU’en, blev lavet. Jeg har et håb om, at vi kan bruge nogle af de gode erfaringer derfra til den nye FGU. Jeg tænker, at det med at have været med til at løbe en ny uddannelse i gang da er en god ting at have med, når vi skal lave FGU’en. Det, som KUU’en og produktionsskolen er bygget på, er en praktisk tilgang til at lære nogle ting, og så bliver det understøttet af noget teori. Det, kan vi jo se, er godt for de unge.

Hvis jeg må ønske, hvad der skal ske på mit område…

… er det, at FGU’en bliver god. Den her gruppe af unge har bestemt ikke brug for, at vi mislykkes. Så jeg håber, at alle sejl er sat til for at hjælpe dem, og at man holder sig for øje, at deres trivsel er vejen til succes. Mit håb er, at FGU’en bliver så fleksibel, at den kan tilpasses den enkelte. Vi kan ikke putte en alt for fast ramme ned over de her unge, som er så forskellige og kommer med så forskellige problematikker. De har prøvet alt for mange rammer, der ikke passede.

Lærer Jane Rosenkilde, KUU’en, Klemmenstrupgård produktionsskole

***