De ansatte på daghøjskoler og oplysningsforbund var godt tilfreds med aftalen. Med 95 procent ja-stemmer og en stemmeprocent på 60 er resultatet af urafstemningen om FOAS almene overenskomst ikke til at tage fejl af.

Afstemningsresultatet for FOAS’ overenskomst for det almene område (daghøjskoler og oplysningsforbund)

JA-stemmer (procent)

95

NEJ-stemmer (procent)

5

Stemmeprocent

60

Men arbejdsgiverne ser anderledes på det. De har ikke godkendt aftalen. Striden handler om forholdene for deltidsansatte.

- De er uenige i fortolkningen af nogle bestemmelser i overenskomsten om arbejdstid for ansatte med nedsat beskæftigelsesgrad, fortæller Uddannelsesforbundet formand, Hanne Pontoppidan, der er uforstående over for den manglende godkendelse.

- Aftaleteksten er meget klar. Den blev aftalt under forhandlingerne, og arbejdsgiverne har jo skrevet aftaleprotokollen under, siger Hanne Pontoppidan.   

Voldgift med ekstern forligsmand

På FOAS almene område er det ikke muligt at varsle konflikt, hvis parterne ikke kan blive enige om en ny overenskomst. I stedet kan sagen bringes for en voldgift med en ekstern forligsmand i spidsen. Og det er det, der nu sker. Denne forligsmand træffer en bindende afgørelse om, hvordan den nye overenskomst skal se ud.

- For områdets og medlemmernes skyld er vi bare nødt til at få overenskomsten hurtigt på plads. Vi har rykket for forhandlinger i månedsvis og kom først i gang efter jul. Nu går det så i kludder. En voldgift er den hurtigste vej til en afgørelse og dermed til, at vi får fornyet overenskomsten, siger Hanne Pontoppidan.

Den nye overenskomst vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2018 frem til 31. marts 2021. Indtil der er en ny overenskomst, gælder den nuværende.  

Ny overenskomst for sproglærere

Samtidigt med at afstemningen om den nye overenskomst for FOAS almene område blev afholdt, var den nye overenskomst for FOAS sproglærere også til afstemning, og også denne overenskomst stemte medlemmer hjem med et overbevisende ja.

LÆS OGSÅ: Sproglærere får ny overenskomst

Arbejdsgiverne godkendte aftalen for sprogcenter-området, og dermed er den nye overenskomst for sproglærerne trådt i kraft. Aftalen var længe undervejs, da parterne havde svært ved at nå hinanden, og Uddannelsesforbundet nåede at varsle konflikt inden aftalen kom på plads. Med et ja fra begge parter til aftalen, er konflikten nu helt afblæst.