Havde du spået, at Mette Frederiksen (S) skulle udpege forhenværende undervisningsminister Merete Rissagers afløser? Eller forudså du, at omprioriteringsbidraget ville blive sløjfet for alle uddannelser?

Det gjorde EUD- og AMU-faglærer på Tradium i Randers Marianne Kristensen. Som den eneste af alle deltagere i Uddannelsesbladets nytårsquiz for 2019 svarede hun nemlig rigtigt på samtlige de syv spørgsmål, som bladet stillede i sidste nummer af 2018.

Blandt hendes forudsigelser var et regeringsskifte, og herunder at omprioriteringsbidraget ville blive sløjfet helt.

- Jeg tænkte, at hvis den nye regering virkelig ville prioritere uddannelse, så blev den også nødt til at droppe alle besparelserne, forklarer Marianne Kristensen.

Den spådom ser ud til at holde stik, og helt fortjent får hun derfor en æske økologisk chokolade i præmie.

Se spørgsmålene og de rigtige svar

At Marianne Kristensen var den eneste, som ramte plet i alle syv spørgsmål, kan tyde på, at det var en svær quiz at besvare. Men det var heller ikke en helt nem quiz at skrive. Det skyldes, at det som oftest vil være en subjektiv vurdering, hvad det rigtige svar på et spørgsmål er.

Derfor blev quizzen da også skrevet med et stort glimt i øjet, ligesom svarene skal tages med et ordentligt gran salt. Facitlisten er skrevet med hjælp fra Uddannelsesforbundets konsulenter og er uundgåeligt subjektiv.

Forneden kan du se spørgsmålene. Og det, vi på bladet har fundet, er de rigtige svar, er fremhævet med fed skrift.

Erhvervsuddannelserne ser i skrivende stund ud til at have fået fjernet en stor del af sparekravene og tilført penge af regeringen i et forsøg på at gøre det mere attraktivt for unge at vælge en erhvervsuddannelse. Årsagen er, at antallet af elever, der gennemfører en erhvervsuddannelse, har været faldende de senere år. Spørgsmålet er, om regeringens tiltag rykker ved den tendens efter nytår.

1) Ja, regeringens udspil og penge er nok til, at erhvervsuddannelserne kan gøre sig så lækre for de unge, at lyset går op for dem, og flere af dem vælger en erhvervsuddannelse.

2) Nej, ser man på bundlinjen, har regeringen faktisk ikke postet flere penge i erhvervsuddannelserne, og uanset ændrer det ikke ved den demografiske udvikling, der betyder, at ungdomsårgangene skrumper de kommende år. (48 procent svarede rigtigt)

3) Det er egentlig andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, man forsøger at hæve. Om det lykkes, er næsten umuligt at svare på, fordi tal og statistikker kan bruges til at sige lige netop det, man vil.

4) Noget helt fjerde.

Undervisningsminister Merete Riisager har bebudet, at hun forlader dansk politik ved det kommende folketingsvalg, der skal afholdes senest i juni næste år. Spørgsmålet er, hvem der afløser hende. Det afhænger selvfølgelig først og fremmest af, hvilket parti eller hvilke partier, der danner regering efter valget.

1) Det bliver en regering ledet af Socialdemokratiet, der overtager regeringsroret, og det bliver Mette Frederiksen, som udpeger den nye undervisningsminister. (60 procent svarede rigtigt)

2) Lars Løkke Rasmussen genvinder statsministerposten, og han finder Riisagers afløser.

3) Den nuværende regering fortsætter i mere eller mindre ændret form, og Riisager fortryder sin udmelding og tager en tørn mere.

4) Noget helt fjerde.

Ved forårets overenskomstforhandlinger blev arbejdsgiver- og lønmodtagersiden enige om, at der skulle nedsættes en kommission, som har til opgave at afdække, hvordan arbejdstidsreglerne kan understøtte lærernes muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen. Det er begrænset, hvad arbejdstidskommissionen har meldt ud ind til videre, men den skal komme med sine anbefalinger ved udgangen af 2019. Det er umuligt at gætte på, hvordan anbefalingerne kommer til at lyde, så spørgsmålet er, hvordan dens arbejde skrider frem i det nye år.

1) Kommissionen holder snuden i sporet og dørene hermetisk forseglede – der kommer intet nyt før udgangen af 2019. (66 procent svarede rigtigt)

2) Kommissionens arbejde går i hårknude, og formanden, Per B. Christensen, vælger at smide håndklædet i ringen.

3) Regeringen, der bliver valgt efter det kommende valg, ændrer Lov 409 og gør kommissionens arbejde overflødigt.

4) Noget helt fjerde.

1. juli blev Uddannelsesforbundet en lærergruppe rigere, idet Handelsskolernes Lærerforening, HL, officielt blev lagt sammen med Uddannelsesforbundet. I den forbindelse betegnede både Uddannelsesforbundets formand og HL’s daværende formand ægteskabet mellem de to som naturligt. Siden er også LO og FTF blevet enige om at fusionere til en ny samlet hovedorganisation. Spørgsmålet er, om der er flere fusioner på vej for Uddannelsesforbundet i 2019.

1) Nej, fusionen med HL var oplagt, fordi HL-medlemmerne underviser på erhvervsuddannelserne. Det bliver ved den ene sammenlægning. (60 procent svarede rigtigt)

2) Ja, Uddannelsesforbundet har faldende medlemstal, og der er også andre forbund, som Uddannelsesforbundet har interessefælleskaber med.

3) Danmarks Lærerforening kommer med et tilbud, som Uddannelsesforbundet ikke kan sige nej til.

4) Noget helt fjerde.

Med udmeldingerne fra forhandlingerne om finansloven for næste år er der udsigt til, at det omstridte omprioriteringsbidrag bliver droppet for erhvervsuddannelserne. Sløjfningen af sparekravet er dog et ønske, som lyder fra alle kanter af uddannelsessektoren. Spørgsmålet er, om der nu er gået hul på bylden. Bliver omprioriteringsbidraget, der blev indført i 2016, og som betyder, at uddannelserne skal spare to procent om året, afskaffet for alle uddannelser i 2019?

1) Ja, politikerne er endelig kommet på bedre tanker og har erkendt, at uddannelse er den vigtigste investering. Derfor dropper man omprioriteringsbidraget for alle uddannelsesområder. (26 procent svarede rigtigt)

2) Nej, erhvervsuddannelserne er der stemmer i, så derfor bliver de undtagelsen, der bekræfter reglen.

3) Nej, men politikerne beslutter sig for også at friholde de erhvervsgymnasiale uddannelser.

4) Noget helt fjerde.

Regeringen lagde i sit udspil for erhvervsuddannelserne – som den kom med i september, men som i skrivende stund endnu ikke er endeligt vedtaget – op til, at 10. klasse skal have et grundigt gennemsyn af en ekspertgruppe. Målet er, at 10. klasse i langt højere grad bliver begyndelsen på en ungdomsuddannelse frem for afslutningen på grundskolen. Ekspertgruppens opgave ser ud til at blive at komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse kan komme tættere på erhvervsuddannelserne. Spørgsmålet er, hvad ekspertgruppen kommer til at anbefale.

1) Ekspertgruppens råd bliver, at 10. klasse skal flyttes helt over på erhvervsskolerne.

2) Ekspertgruppen når frem til, at det bedste 10. Klasse-tilbud er det, vi har i dag.

3) Der går politisk tovtrækkeri i den, og ekspertgruppen bliver slet ikke nedsat eller færdig med sit arbejde i løbet af 2019. (42 procent svarede rigtigt)

4) Noget helt fjerde.