Vejledere er – selv om det er helt ubevidst – påvirkede af stereotype forestillinger om, hvilke ungdomsuddannelser som passer til henholdsvis piger og drenge passer bedst til. Det viser et såkaldt surveyeksperiment, skriver Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, i en meddelelse.

I eksperimentet blev vejledere tildelt en case, som bestod bestående af en beskrivelse af en fiktiv 9. klasses elev, som enten havde en erhvervsuddannelses- eller gymnasieprofil.

Der var imidlertid to udgaver af begge profiler. En udgave, hvor eleven hed Emma og en udgave, hvor eleven hed Mikkel. Bortset fra navnet var elevprofilerne identiske. Fælles for de fire cases var også, at den unge stod over for at skulle vælge ungdomsuddannelse og havde brug for vejledning til at træffe sit valg.

En gruppe vejledere blev blandt andet bedt om at svare på, hvilken ungdomsuddannelse, de ville vejlede eleven til at vælge, og vurdere, hvor godt de forskellige ungdomsuddannelser passede til eleven.

Emma og Mikkel skulle hver sin vej

Eksperimentet viste blandt andet, at vejlederne vurderede Emma signifikant højere på de feminine karaktertræk end Mikkel, selv om de to profilbeskrivelser – bortset fra navnet – var fuldstændig ens.

Derudover blev eleverne med en erhvervsuddannelsesprofil vurderet markant højere på maskuline karaktertræk end eleverne med en gymnasieprofil.

Når det kom til vejledernes vurdering af hovedforløbene på erhvervsuddannelser, viste eksperimentet, at vejlederne vurderede, at Emma passede bedre til hovedforløbet ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ end Mikkel. Samtidig blev Mikkel vurderet at passe bedre til hovedforløbet ’Teknologi, byggeri og transport’.

Vejledere er ubevidst påvirkede

Konklusionen på eksperimentet blev, at unge vejledes kønsubevidst, når det gælder erhvervsuddannelserne, men ikke på gymnasierne - også selv om der i analysen af vejledernes besvarelser blev taget højde for vejledere med kønsbevidste eller individ- og samfundsforandrende holdninger.

Maria Thiemer, der har foretaget eksperimentet som sin kandidat i statskundskab og har tilknytning til EVA, vurderer dog, at vejledere er mindre påvirkede af kønsstereotyper end resten af befolkningen. Hun påpeger imidlertid også, at vejlederne stadig kan blive bedre.

- Jeg er ikke ude på at slå vejlederne i hovedet her. Kønsstereotyper er jo noget, vi som samfund har skabt, og noget vi alle er påvirkede af, siger Maria Thiemer i EVA’s meddelelse.

Hun anbefaler blandt andet, at vejlederuddannelsen sætter fokus på køn, så der bliver skabt mere bevidsthed omkring kønsstereotyper, og at vejledere kunne præsentere rollemodeller, som har truffet kønsutraditionelle uddannelsesvalg, for de unge.