Sent natten til fredag den 20. december lykkedes det Uddannelsesforbundet i fællesskab med Danmarks Lærerforening (DLF) at tegne den første overenskomst, som dækker underviserne ansat hos den private udbyder Behandlingsskolerne.

Uddannelsesforbundet får med aftalen dækket Behandlingsskolernes STU-undervisning, mens DLF får dækket dagbehandlingstilbud for elever med psykiatriske diagnoser.

En aftale med perspektiv i

- Det er en meget fin overenskomst med fin løn og fine vilkår for lærerne, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Lønniveauet ligger i den høje ende, og vilkårene i overenskomsten omfatter blandt andet kommunale barselsregler og 3,5 ekstra fridage. Desuden er der i overenskomsten skrevet en arbejdstidsaftale ind. Eneste aber dabei er, at pensionsniveauet opbygges over en overrække og først i 2023 når det offentlige lærer-niveau.

- Det, vi virkelig glæder os over, er perspektivet. Vi tænker, at den her aftale kan lægge et spor, så andre tilsvarende skoler og institutioner ser, hvordan underviser-arbejdet kan dækkes på private STU’er, fastslår Hanne Pontoppidan.

Aftale indgået på andet møde

Aftalen er kulminationen på et længere forløb. Lærernes Centralorganisation (LC) havde nemlig på vegne af Uddannelsesforbundet og DLF forhandlet med Dansk Erhverv som repræsentant for Behandlingsskolerne siden marts. Gennembruddet kom, først efter at Behandlingsskolerne for nylig besluttede at forhandle direkte med LC. Herefter blev aftalen indgået efter blot to møder.

- Det har været et meget positivt forhandlingsforløb. Det er en arbejdsgiver, som har vist stor interesse for at kunne tiltrække dygtige undervisere, siger Hanne Pontoppidan.

Overenskomsten træder i kraft 1. juli 2020.