FGU-skoler, ungdomsskoler og andre skoler, som arbejder med unge, der ikke nødvendigvis tager den direkte vej til uddannelse, har nu mulighed for at søge penge til indsatser, der kan motivere unge til at komme i gang med, blive på eller færdiggøre en uddannelse.

Det kan for eksempel være indsatser rettet mod unge i yderområder eller udsatte boligområder, det kan være mentorordninger eller aktiviteter rettet mod særlige grupper som for eksempel unge med anden etnisk herkomst end dansk. Der kan også søges penge til aktiviteter, der kan være med til at fastholde elever, for eksempel kan man søge penge til at oprette aktiviteter efter skoletid, ture med videre.

Det er Danmarks Erhvervsfremmestyrelse, som har afsat 50 millioner kroner fra EU’s Socialfond til en indsats målrettet unge på kanten af arbejdsmarkedet.

Skolerne til tasterne

Med den store pulje penge er det håbet, at man kan inkludere flere unge med særlige udfordringer i uddannelse og dermed være med til at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft.

Hanne Pontoppidan, som er formand for Uddannelsesforbundet, hilser initiativet meget velkomment:

- Det er fuldstændigt afgørende for den enkelte, for vores arbejdsmarked og for vores fremtidige velfærd, at vi får fjernet de barrierer, som gør det vanskeligt for de unge at komme i gang med eller færdiggøre en uddannelse, så jeg synes, det er et glimrende initiativ. Nu skal skolerne bare komme til tasterne og få søgt, lyder opfordringen fra Hanne Pontoppidan.

Fristen for at indsende ansøgninger er 10. september 2019 klokken 12.