Når Den Statslige Kompetencefond 4. september åbner for ansøgninger til i alt 172 millioner kroner, der over de næste to år skal omsættes til blandt andet kurser, efteruddannelse for statens ansatte, kan der blive rift om pengene.

Derfor er her en lille guide til, hvordan du kan komme i betragtning til de op mod 25.000 kroner alle omkring 187.000 statsansatte, der er omfattet af aftaler og overenskomster i den statslige sektor, har mulighed for at søge.

For at kunne få støtte fra Den Statslige Kompetencefond til din kompetenceudvikling, er det afgørende, at:

 1. du er omfattet af en statslig overenskomst.
 2. din leder godkender din ansøgning om fondsstøtte.
 3. din arbejdsplads betaler en del af udgifterne forbundet med den ansøgte kompetenceudvikling.

På den Statslige Kompetencefonds hjemmeside kan du få svar på stort set alle de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med ansøgning om støtte:

 • Hvem kan ansøge Den Statslige Kompetencefond?
 • Hvad kan du ansøge om støtte til?
 • Hvilke aktiviteter støtter fonden?
 • Hvem står bag Den Statslige Kompetencefond?
 • Ansøgningsfrister
 • Ansøgning inden optagelse på uddannelse, kursus mm.
 • Tilbagebetaling af fondsmidler
 • Hvor meget kan du ansøge om?
 • Krav om medfinansiering
 • Skal ansøgningsbeløbet være med eller uden moms?
 • Hvad er en fondspulje?
 • Fonden støtter ikke
 • Fondsstøtten skal være et supplement
 • Positivlister - forhåndsgodkendte kompetenceudviklingsaktiviteter
 • Særlige indsatser
 • Støtte til modulopdelte uddannelser
 • Udbetalingen af tilskud eller bortfald af støtte
 • Hvis du stopper i din nuværende ansættelse?
 • Udskydelse af aktivitet
 • Sagsbehandlingstid - hvornår får du svar på din ansøgning?
 • Din leder skal godkende ansøgningen
 • Gruppeansøgninger
 • Kan jeg klage over en afgørelse?
 • Ingen øvre tidsgrænse for kompetenceudviklingens varighed

Elektronisk ansøgningsskema vil være tilgængeligt på Kompetencesekretariatets hjemmeside den 4. september 2019, og fra den 28. august vil du kunne finde en instruktionsvideo med vejledning til udfyldelse af skemaet.  


Har du yderligere spørgsmål kontakt din tillidsrepræsentant.