Moderniseringsstyrelsen vil øge sit fokus på at sikre gode og attraktive arbejdspladser i den offentlige sektor. Sådan lød meldingen fra styrelsen i marts.

- Vi har erkendt, at der er en opfattelse af, at vi i Moderniseringsstyrelsen kun har haft et snævert syn på den offentlige sektor med meget fokus på effektiviseringer, sagde styrelsens direktør, Poul Taankvist, til dagbladet Information.

Men løftet om at ville sikre gode og attraktive arbejdspladser mødes med stor skepsis af Uddannelsesforbundet på forbundets repræsentantskabsmøde 10. april i Svendborg.

- Vi er selvfølgelig positive over for, at de siger, at de gerne vil understøtte kernevelfærd. Men reelt er vi hamrende mistroiske, for vi ser ikke, at de taler om andet end styring. De er ikke begyndt at tale om ledelse. De er ikke begyndt at tale om inddragelse af medarbejdere og de faglige organisationer, lyder det fra Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, til de omkring 200 deltagere på repræsentantskabsmødet.

”Måtte læse om det i aviserne”

Forbundsformanden hæfter sig desuden ved, at Moderniseringsstyrelsen heller ikke har været i direkte dialog med fagbevægelsen om sin nye kurs.

- Kursændring skulle vi læse om i aviserne, slår hun fast og uddyber: Foreløbigt har vi ikke set, at de reelt vil en anden vej. At de reelt vil en respekt omkring partssystemet og reelt vil en inddragelse af og et samarbejde med de faglige organisationer.

Forbundsformanden henviser til, at de faglige organisationer fortsat stort set ikke bliver inddraget, når styrelsen træffer beslutninger, der berører offentlige arbejdspladser, samtidig med at antallet af konflikter forbundet har med Moderniseringsstyrelsen ikke er faldende, men tværtimod stigende.

Stigende antal sager med styrelsen

Som eksempler nævner Hanne Pontoppidan blandt andet, at det har været nødvendigt at indlede en voldgiftssag i et forsøg på at få styrelsen til at følge sidste års overenskomstaftale om betalt spisepause.

Et andet eksempel er ifølge Hanne Pontoppidan, at Moderniseringsstyrelsen har trukket forhandlingerne om en overenskomst for den forberedende grunduddannelse (FGU) i langdrag.

- Det, vi kan se er, at antallet af sager bare vokser, påpeger Hanne Pontoppidan.

Fem sager forbundet har med styrelsen

  • Den betalte spisepause blev aftalt som en overenskomstmæssig ret ved sidste års overenskomstforhandlinger (OK18). Men der er efterfølgende opstået uenighed om seks skoler – hvoraf tre er skoler, hvor medlemmer af Uddannelsesforbundet underviser – der ikke vil efterleve OK18-resultatet. Moderniseringsstyrelsen medvirker ikke til løsning, og sagen skal derfor afgøres i en faglig voldgift.
  • Forhandlingerne af en FGU-overenskomster kommet i gang langt senere, end forbundet har ønsket. Uddannelsesforbundet stillede allerede krav om, at forhandlingerne skulle startes hurtigst muligt, da loven for den forberedende grunduddannelse (FGU) blev vedtaget sidste sommer. Moderniseringsstyrelsen lovede dengang forhandlinger i efteråret 2018. Forhandlingerne gik dog først i gang i januar 2019. Lige nu er der stilstand, mens FGU-institutionerne skal åbne om mindre end fire måneder.
  • Udpegningen af tillidsfolk til FGU kan også være på vej til at blive en voldgiftssag. Otte tillidsvalgte på VUC er blevet overdraget til FGU mod deres ønske. Uddannelsesforbundet har påvist, at andre lærere kunne have varetaget fagene på FGU og påpeger, at udpegning af de tillidsvalgte ikke følger reglerne for tillidsvalgte.
  • Aarhus TEC har fået opsagt tillidsrepræsentant-aftalen, og antallet af tillidsvalgte på skolen er gået fra seks til to. Dermed viser skolen ikke hensyn til, at dens afdelinger er spredt ud over flere adresser, at antallet af medlemmer per tillidsvalgt bliver for højt, og hvor meget arbejde der ligger i tillidshvervet. Moderniseringsstyrelsen medvirker ikke til en løsning. Også her er der indledt en voldgiftssag.
  • Manglende efterlevelse af samarbejdsaftale på Erhvervsskolen Nordsjælland, som nedlægger en uddannelse og flytter den til anden skole – uden inddragelse af skolens samarbejdsudvalg, hvor medarbejderne er repræsenteret. Dermed er den såkaldtes samarbejdsaftale ikke blevet efterlevet, vurderer Samarbejdsnævnet. Ligeledes her er der anlagt en voldgiftssag.

Læs forbundets resolution

Se resolutionen 'Kan vi have tillid til Moderniseringsstyrelsen som aftalepart?'